Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 69-НС/05.09.2022 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 122/19.09.2022 г. от секретаря на Община Разград, с което уведомява комисията за допусната техническа грешка в представеното от кмета на Община Разград писмено предложение за назначаване съставите на СИК на територията на Общината, в частта касаеща СИК № 182600004, с. Гецово, община Разград, а именно: за зам.-председател е предложен представител на Коалиция „Демократична България – обединение“, а за секретар представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“. В протокола от проведените консултации при кмета на Община Разград е отразено следното разпределение за СИК № 182600004, с. Гецово, община Разград: зам.-председател от квотата на Коалиция „ГЕРБ – СДС“, секретар от квотата на Коалиция „Демократична България – обединение“.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 69-НС/05.09.2022 г. на РИК-Разград, като следва:

Вместо:

Единен № на СИК 182600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Милен Милков Станчев

Председател

Продължаваме промяната

2

Недялка Димитрова Георгиева

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Полина Василева Димитрова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Дачо Господинов Дацков

Член

Продължаваме промяната

5

Милка Тодорова Стоянова

Член

БСП за България

6

Сениха Хасанова Билялова

Член

ДПС

7

Светла Петрова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Диана Илиева Минкова

Член

Има такъв народ

9

Илка Ангелова Георгиева

Член

Възраждане

Да се чете:

Единен № на СИК 182600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Милен Милков Станчев

Председател

Продължаваме промяната

2

Полина Василева Димитрова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Недялка Димитрова Георгиева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Дачо Господинов Дацков

Член

Продължаваме промяната

5

Милка Тодорова Стоянова

Член

БСП за България

6

Сениха Хасанова Билялова

Член

ДПС

7

Светла Петрова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Диана Илиева Минкова

Член

Има такъв народ

9

Илка Ангелова Георгиева

Член

Възраждане

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:08 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения