Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Самуил

Постъпила е Заповед № 687/19.09.2022 г. на Кмета на Община Самуил, заведена под вх. № 127/19.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 7 (седем) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията, обхвата и адреса.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 687/19.09.2022 г. на кмета на Община Самуил, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Обхват

Адрес

182900017

с. Богданци

НЧ „Просвета“, с. Богданци, ул. „Георги Бенковски“ № 14

182900018

с. Богомилци, с. Хума

НЧ „Васил Левски“, с. Богомилци, ул. „Гео Милев“ № 17

182900019

с. Владимировци, с. Ножарово

ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци, ул. Христо Ботев“ № 2

182900020

с. Желязковец

НЧ „Паисий Хилендарски“, с. Желязковец, ул. „Тракия“ № 24

182900021

с. Пчелина

Административната сграда на кметство с. Пчелина, ул. „Вайкал“ № 2

182900022

с. Хърсово

НЧ - Паметник, с. Хърсово, ул. „Александър Стамболийски“ № 32

182900023

с. Самуил

НЧ „Христо Ботев“, с. Самуил, ул. „Димитър Благоев“ № 38

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:09 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения