Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Лозница

Постъпила е Заповед № 579/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лозница, заведена с придружително писмо под вх. № 149/21.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията и адреса им.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 579/19.09.2022 г. на кмета на Община Лозница, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Адрес

181700021

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ № 6, стая 306

181700022

с. Бели Лом, ул. „Цариградско шосе“ № 33, стая № 2

181700023

с. Веселина, ул. „Христо Ботев“ № 46, стая № 2

181700024

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ № 6, стая 202 източно крило

181700025

с. Синя вода, ул. „Александър Стамболийски“ № 9, читалище

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:10 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения