Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заявени от Коалиция „ГЕРБ - СДС“

Постъпило е Заявление с вх. № 1/20.09.2022г. от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ за регистрация на 27 (двадесет и седем) застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Представени са 27 броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Съгласно т.8 от Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 1318-НС от 19.08.2022 на ЦИК и Заявление с вх. № 1/20.09.2022г. от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ - СДС“, РИК – Разград

РЕШИ:

1.РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Шюкри Басри Азис

2

Абдурахим Джемал Абдурахим

3

Лейля Февзи Василева

4

Меджид Ерхан Меджид

5

Алиосман Тасинов Ахмедов

6

Басри Ибрям Сали

7

Станчо Павлинов Станчев

8

Гюлбеяз  Хасан Кямил

9

Еркин Ниязи Ахмед

10

Гергина Павлинова Станчева

11

Георги Костадинов Георгиев

12

Иван Жейнов Костадинов

13

Идриз Мерихан Али

14

Корай Бюлент Неджати

15

Иван Георгиев Илиев

16

Мехмед Раимов Мехмедов

17

Гюлерджан Сабри Адем

18

Сибел Ариф Мехмед

19

Мехмед Бейнаби Мехмед

20

Ислям Шефкетов Хюсеинов

21

Надие Фикрет Реджеб

22

Аднан Ридван Мехмед

23

Зюхал Неджатин Кемал

24

Динчер Фикрет Мехмед

25

Ерай Ердинч Назиф

26

Салим Найденов Андреев

27

Севджихан Хамза Абтула

2.ИЗДАВА удостоверения на застъпниците на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите народни представители на 02 октомври 2022 г.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:12 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения