Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Лозница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е писмо от Кмета на Община Лозница, заведено под Вх. № 118/16.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 13.09.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Лозница, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Лозница се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Лозница.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Лозница, постъпило с писмо вх. № 118/16.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Лозница за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ПСИК № 181700021,  гр.Лозница, ул. Васил Левски №6, стая №306

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Мехмед Мустафов Джамбазов

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Афизе Фикретова Хюсеин

Зам.Председател

ДПС

3

Николай Петров Станчев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Тодорка Димова Петкова

Член

БСП за България

5

Бойка Иванова Цонева

Член

Възраждане

6

Иван Кръстев Иванов

Член

Има такъв народ

7

Анелия Драгомирова Донкова

Член

Демократична България - обединение

ПСИК № 181700022,  с. Бели лом, ул. Цариградско шосе №33, стая №2

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Гюлвер Ферхатона Рахимова

Председател

ДПС

2

Иванка Петрова Петкова

Зам.Председател

Продължаваме промяната

3

Марина Драгомирова Донкова

Секретар

Демократична България - обединение

4

Катерина Любенова Петрова

Член

БСП за България

5

Мустафа Джемалов Горелски

Член

Има такъв народ

6

Фатме Идрис Хюсеиновма

Член

ГЕРБ-СДС

7

Цонка Йорданова Желева

Член

Възраждане

ПСИК №181700023,  с. Веселина, ул. Христо Ботев №46, стая №2

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Джемал Меджитов Боровинов

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Гюлджихан Руждиева Мустафова

Зам.Председател

ДПС

3

Стоян Йорданов Стоянов

Секретар

БСП за България

4

Йордан Павлов Йорданов

Член

Възраждане

5

Шефкет Рефет Шефкет

Член

Демократична България - обединение

6

Николай Младенов Качаков

Член

Има такъв народ

7

Исмаил Салихев Исмаилов

Член

Продължаваме промяната

ПСИК №181700024,  гр. Лозница, ул. Васил Левски №6, стая №202, източно крило

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Емел Хюсеинова Хасанова

Председател

ДПС

2

Йордан Колев Колев

Зам.Председател

БСП за България

3

Любомира Свиленова Събева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Евгени Стоянов Димитров

Член

Има такъв народ

5

Сабие Мустафова Ахмедова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Манушка Русева Станева

Член

Демократична България - обединение

7

Зорка Андонова Симеонова

Член

Възраждане

ПСИК №181700025, с. Синя вода, ул. Александър Стамболийски №9, читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Фатме Али Мустафа

Председател

ДПС

2

Мустафа Гюрджанов Мустафов

Зам.Председател

ГЕРБ-СДС

3

Савка Маринова Колева

Секретар

Има такъв народ

4

Емрах Решитов Сабриев

Член

Продължаваме промяната

5

Лиляна Георгиева Петрова-Живкова

Член

Демократична България - обединение

6

Енчо Христов Минков

Член

БСП за България

7

Леман Илязова Ахмед

Член

Възраждане

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения