Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Исперих в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е писмо от Кмета на Община Исперих, заведено под Вх. № 138/20.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 19.09.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Исперих, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Исперих се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Исперих.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Исперих, постъпило с писмо вх. № 138/20.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Исперих за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ПСИК № 181400037 -гр. Исперих,  Ул. "Васил Левски" № 70 /сграда общинска администрация/

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/Коалиция

1

Джерихан Ахмедова Ферадова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Станислава Богданова Пенева

Зам. Председател

БСП за България

3

Зейнеп Хюсеин Исмаил

Секретар

ДПС

4

Мишел Тодоров Михайлов

Член

Демократична България-обединение

5

Бояна Ивелинова Петрова

Член

Има такъв народ

6

Даниел Ангелов Николов

Член

Продължаваме промяната

7

Назмие Исмаил Али

Член

Възраждане

ПСИК № 181400038 - с. Лъвино,  Ул."Шести септември" № 14 / кметство /

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/Коалиция

1

Илия Ангелов Деведжиев

Председател

Продължаваме промяната

2

Виктория Ивайлова Стефанова

Зам. Председател

Има такъв народ

3

Виолета Георгиева Дончева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Метин МухидинОсман

Член

ГЕРБ-СДС

5

Бейсим Бейти Мехмед

Член

ДПС

6

Катя Христова Стайкова

Член

БСП за България

7

Сейде Мехмедова Султанова

Член

Възраждане

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Исперих.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:16 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения