Архив избори:
21.03.2023

ГРАФИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ          

за изборите за народни представители на 02 април 2023 год.

Дата /
час

Община

Адрес

27.03.2023 г.  /

17.00 часа

Цар Калоян

гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация“
Зала на Читалището

28.03.2023 г. /

10.00 часа

Самуил

с.Самуил, ул. “Димитър Благоев“ № 38
Читалище

28.03.2023 г.  /

14.00 часа

Лозница

гр. Лозница, ул.“Ивайло“ №1
ЦПЛР - ОДК /Младежки дом/

28.03.2023 г.  /

17.00 часа

Исперих

гр.Исперих, ул.“Васил Левски“ № 70
Киносалон

29.03.2023 г.  /

16.00 часа

Завет

гр. Завет, ул. “Лудогорие“ № 19А
Читалище „Саморазвитие“

29.03.2023 г.  /

17.15 часа

Кубрат

гр. Кубрат, ул. „Хан Крум“ № 47
Спортна зала

30.03.2023 г.  /

16:00 часа

Разград

гр. Разград , пл. „Независимост“ № 2
Общински културен център

 

На вниманието на общинските администрации и представителите на партии и коалиции – съобразно функциите и правомощията си да съдействат за организиране на обученията.

02.04.2023

Съобщение

В 20:00 часа е приключил изборният ден във всички секции на територията на област Разград

02.04.2023

Съобщение

В 07:00 часа изборният ден е открит във всички секционни избирателни комисии на територията на област Разград.

31.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 31.03.2023 г. /петък/ от 17:30 часа.

30.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 12:15 часа.

28.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 28.03.2023 г. /вторник/ от 12:15 часа.

24.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 24.03.2023 г. /петък/ от 17:30 часа.

23.03.2023

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от ИК, и на основание т. 15 от Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023г., изменено с Решение № 1728-НС от 02 март 2023г. на ЦИК, РИК-Разград оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на територията на Осемнадесети изборен район - Разградски по общини, както следва:

Община Завет

Общинска администрация гр. Завет е създала организация за транспортиране в деня на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 година, на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със Заповед № УД-02-09-38 от 03.02.2023 г. на Кмета на община Завет се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях.
Осигурен е транспорт за придвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

            Нуждаещите от помощ в изборния ден, могат да правят заявки, както следва:
            • на 01.04.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00 ч.
            • на 02.04.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00 ч. или на място: гр. Завет, ул.“Лудогорие” № 19 (сградата на общинската администрация) в по-горе посочения времеви график.

Община Исперих

Във връзка с насрочените на 02 Април 2023 г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

   Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването - Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 71, исторически музей - изложбена зала/залата под библиотеката/ и Избирателна секция № 181400010 - гр. Исперих, ул. "Васил Левски" , № 72 - ОУ "Васил Априлов". 
 • в избрана от него подходяща секция.
 • с придружител. 
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК.
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Лице за контакт

Адрес

от 27.03. 2023г. до 01.04. 2023г.вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006;
0884598414;
0898204141

Севим Адем
Памела Мичева

град Исперих, ул. Дунав  №2

02.04.2023г.

07:00 часа до 19:00 часа

084312006;
0884598414;
0898204141

Севим Адем
Памела Мичева

град Исперих, ул. Дунав  №2

От заявителите се изисква да посочат:

 • адрес, от който да бъдат взети;
 • телефон за връзка;
 • номер на секция, в която ще гласуват;
 • информация относно това дали се придвижват с помощни средства.

Община Кубрат

            В изпълнение на т. 14 от Решение № 1701-НС/23.02.2023 г. на ЦИК, във връзка с насрочените на 2 април 2023 г., избори за народни представители, Община Кубрат е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден: Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК и Решение № 1738- НС/06.03.2023 г. на ЦИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

До 01.04.2023 г. включително през работните дни

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч. 13:00 ч. – 17:00 ч

На 02.04.2023 г.

0848 72020

07:00 ч. – 18:00 ч.

 Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:
- адреса, от който да бъдат взети;
- номера на секцията, в която ще гласуват;
- дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж. В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Лозница

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 02.04.2023г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

Община Разград

Община Разград уведомява, че в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако трайните увреждания не му позволяват да гласува в изборно помещение;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 27.03.2023 г.

до 31.03.2023 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 01.04.2023 г.

084 618 218;

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 02.04.2023 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Самуил

Във връзка с произвеждането на избори за народно събрание на 02.04.2023 год. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: ( 08477 ) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща: [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Цар Калоян

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представтели на 02 октомври 2022г., Община Цар Калоян уведомява, че  избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

  телефон  за връзка  

час

 от 26.09.2022г.

 до 30.09.2022 г. включително 

08424 23 16

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

 на 01.10.2022 г.

08424 23 16

от 9:00 ч.

до 17:00 ч.

 на 02.10.2022 г.

08424 23 16

от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато 


От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

 

22.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 22.03.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа.

20.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 20.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа.

17.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 17.03.2023 г. /петък/ от 17:30 часа.

16.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 16.03.2023 г. /четвъртък/ от 17:30 часа.

15.03.2023

Предпечатен образец на бюлетина за гласуване

13.03.2023

ВАЖНО! До всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район - Разградски

Във връзка с предвидената в Изборния кодекс възможност да се гласува на машини за предстоящите Избори за народни представители на 02 април 2023 г. и съобразно Решение № 1732-НС от 02 март 2023 г. на Централната избирателна комисия, ще бъде организирано обучение на членовете на СИК.

Обученията ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams.

Обученията ще се провеждат във всеки от дните в периода 20 март - 29 март 2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25 март (събота) и 26 март (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00, 11:00, 16:00, 17:00.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

2.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 757 364 767
Passcode: SHAkHR

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

3.

21 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

4.

21 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 188 599 719
Passcode: DgU5No

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

5.

22 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

6.

22 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 331 867 354 180
Passcode: jNHRuB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

7.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

8.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

9.

24 март 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

10.

24 март 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

11.

25 март 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

12.

25 март 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

13.

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.

25 март 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 166 475 095
Passcode: Au6B4w

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

15.

25 март 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.

25 март 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 396 358 165 218
Passcode: kLgF7S

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.

26 март 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

18.

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

19.

26 март 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.

26 март 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 032 365 786
Passcode: ekZxTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

21.

26 март 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 930 613 638
Passcode: p4VjaW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

22.

26 март 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 537 276 246
Passcode: 7vd6KK

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

23.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 860 678 880
Passcode: DMZJBC

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

25.

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26.

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

27.

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28.

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0878 979 657

[email protected]

13.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 13.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа.

10.03.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.

Във връзка с подобряване на работата на РИК по назначаване и освобождаване на членове на СИК, Ви предлагаме  Проект на Заявление за замени в СИК от партии и коалиции, който може да ползвате при възникнала необходимост от промяна в състава на СИК.

09.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 09.03.2023 г. /четвъртък/ от 17:30 часа.

06.03.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 06.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа.

28.02.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 28.02.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа.

27.02.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 27.02.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа.

23.02.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 24.02.2023 г. /петък/ от 17:30 часа.

17.02.2023

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете ѝ на 17.02.2023 г. /петък/ от 17:30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в Осемнадесети многомандатен изборен район - Разградски

 • № 200-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 336/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

 • № 199-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

всички решения