Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Разград, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

Постъпил е сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г., заведен в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, депозиран от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител. Приложен е снимков материал.

В сигнала се твърди, че на оградата на Бизнес зона „Перистър, на бул.“Априлско въстание“ в гр.Разград, която е общинска собственост, се намират транспаранти със снимки и номер 12 на кандидатите за народни представители от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Иво Димитров, Антоанета Цонева и Христо Петров. Бизнес зона „Перистър“ е със статут на общинско предприятие и транспаранта представлява агитационен материал.  

Извършена е проверка от РИК – Разград на място, като е установено наличието на сочените от сигналоподателя транспаранти. Проведени са разговори с управителя на бизнес зона „Перистър“ и собственици на търговските обекти в близост до мястото, където са поставени транспарантите. По случая е събрана информация, че са налице договорни правоотношения с Община Разград относно поставянето на конкретните транспаранти на оградата на Бизнес зона „Перистър“. 

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за оставяне без уважение на сигнала, като неоснователен, РИК - Разград не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК-Разград с оглед проведеното гласуване, при липса на кворум

РЕШИ:

Постановява решение за отхвърляне на предложния проект на решение по сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г., заведен в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 19.08 часа от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, поради липса на кворум, при условията на чл. 70, ал. 4, изр. 2 от ИК.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Жоро Михайлов Чобанов

Секретар: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 03.04.2023 в 07:57 часа

Календар

Решения

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в Осемнадесети многомандатен изборен район - Разградски

  • № 200-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 336/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

  • № 199-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

всички решения