БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Неделчо Георгиев Неделчев№ ЦК-1 от 26.03.2023 г.
Атанас Илиев Атанасов№ ЦК-2 от 26.03.2023 г.
Диян Йорданов Йорданов№ ЦК-3 от 26.03.2023 г.
Светла Василева Кившанова№ ЦК-4 от 26.03.2023 г.
Красимир Иванов Крумов№ ЦК-5 от 26.03.2023 г.
Мариана Драгнева Господинова№ ЦК-6 от 26.03.2023 г.
Галимир Янков Тодоров№ ЦК-7 от 26.03.2023 г.
Горица Вълчева Ненкова№ ЦК-8 от 26.03.2023 г.
Милена Бонева Късова№ ЦК-9 от 26.03.2023 г.
Мартин Данчев Стоянов№ Л-1 от 26.03.2023
Светла Миланова Стоянова№ Л-2 от 26.03.2023
ДОНА ИВАНОВА РАДЕВА№ Л-3 от 26.03.2023
Сава Ноев Иванов№ Л-4 от 26.03.2023
Маргарита Христова Минкова№ Л-5 от 26.03.2023
Атанас Йорданов Калудев№ Л-6 от 26.03.2023
Ариф Алиев Атипов№ Л-7 от 26.03.2023
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ№ Л-8 от 26.03.2023
МИХАЕЛА ЗДРАВКОВА АТАНАСОВА№ Л-9 от 26.03.2023
Вели Мусов Дурльов№ Л-10 от 26.03.2023
Цветомир Стоянов Савов№ Л-11 от 26.03.2023
Мирчо Стоянов Славов№ Л-12 от 26.03.2023
МИЛЕН ХРИСТОВ АТАНАСОВ№ Л-13 от 26.03.2023
Иван Йорданов Иванов№ Л-14 от 26.03.2023
Радинка Йорданова Николаева№ Л-15 от 26.03.2023
Йордан Иванов Михайлов№ Л-16 от 26.03.2023
Петър Филипов Христов№ Л-17 от 26.03.2023
Сабри Мусов Дурльов№ Л-18 от 26.03.2023
СТОЯНА ВАСИЛЕВА ВЪЛЕВА№ Л-19 от 26.03.2023
Йоланта Христова Мичева№ Л-20 от 26.03.2023
Георги Пенчев Георгиев№ Их-1 от 26.03.2023 г.
Марена Атанасова Георгиева№ Их-2 от 26.03.2023 г.
Ивелин Малчев Илиев№ Их-3 от 26.03.2023 г.
Аспарух Цонев Христов№ Их-4 от 26.03.2023 г.
Димитър Генадиев Войков№ Их-5 от 26.03.2023 г.
Катя Ивелинова Богданова№ Их-6 от 26.03.2023 г.
Любка Иванова Терзиева№ Их-7 от 26.03.2023 г.
Катя Трифонова Христова№ Их-8 от 26.03.2023 г.
Емил Иванов Тихов№ Их-9 от 26.03.2023 г.
Виктория Радославова Тодорова№ Их-10 от 26.03.2023 г.
Стилиян Михайлов Стайков№ Их-11 от 26.03.2023 г.
Ивелина Стоилова Стайкова№ Их-12 от 26.03.2023 г.
Мария Николова Иванова№ Их-13 от 26.03.2023 г.
Йорданка Иванова Шопова№ Их-14 от 26.03.2023 г.
Лиляна Николова Тодорова№ Их-15 от 26.03.2023 г.
Славка Димитрова Маноилова№ Их-16 от 26.03.2023 г.
Радослав Велев Александров№ Их-17 от 26.03.2023 г.
Наско Колев Проданов№ Их-18 от 26.03.2023 г.
Иван Михайлов Стайков№ Их-19 от 26.03.2023 г.
Стою Георгиев Стоев№ Их-20 от 26.03.2023 г.
Иван Димитров Иванов№ Их-21 от 26.03.2023 г.
Илия Иванов Илиев№ Их-22 от 26.03.2023 г.
Драгомир Веселинов Добрев№ Их-23 от 26.03.2023 г.
Стайко Димитров Стайков№ Их-24 от 26.03.2023 г.
Анулиран№ Их-25 от 26.03.2023 г.
Димитър Христов Томов№ Их-26 от 26.03.2023 г.
Димитър Христов Петров№ Их-27 от 26.03.2023 г.
Спас Георгиев Спасов№ Их-28 от 26.03.2023 г.
Анета Христова Атанасова№ Их-29 от 26.03.2023 г.
Мухамед Мустафа Скендер№ Их-30 от 26.03.2023 г.
Петър Йосифов Георгиев№ Их-31 от 26.03.2023 г.
Димитър Иванов Димитров№ Их-32 от 26.03.2023 г.
Виргиния Николаева Станкова№ Их-33 от 26.03.2023 г.
Детелина Георгиева Ангелова№ Их-34 от 26.03.2023 г.
Александър Георгиев Александров№ Их-35 от 26.03.2023 г.
Павел Свиленов Стоянов№ Их-36 от 26.03.2023 г.
Ивайло Богданов Борисов№ Кт-1 от 26.03.2023 г.
Александър Данчев Гичев№ Кт-2 от 26.03.2023 г.
Благовест Георгиев Митев№ Кт-3 от 26.03.2023 г.
Божидар Димитров Йорданов№ Кт-4 от 26.03.2023 г.
Валентина Атанасова Борисова№ Кт-5 от 26.03.2023 г.
Ваня Маринова Николова№ Кт-6 от 26.03.2023 г.
Величка Маринова Георгиева№ Кт-7 от 26.03.2023 г.
Весела Славчева Сярова№ Кт-8 от 26.03.2023 г.
Дарина Енчева Георгиева№ Кт-9 от 26.03.2023 г.
Димитър Иванов Димитров№ Кт-10 от 26.03.2023 г.
Иван Митев Бобев№ Кт-11 от 26.03.2023 г.
Анулиран№ Кт-12 от 26.03.2023 г.
Койчо Костадинов Койчев№ Кт-13 от 26.03.2023 г.
Кръстинка Неделчева Илиева№ Кт-14 от 26.03.2023 г.
Миленка Александрова Петкова№ Кт-15 от 26.03.2023 г.
Михаил Иванов Стоянов№ Кт-16 от 26.03.2023 г.
Надежда Любенова Илиева№ Кт-17 от 26.03.2023 г.
Найден Веселинов Владимиров№ Кт-18 от 26.03.2023 г.
Пенка Донева Николова№ Кт-19 от 26.03.2023 г.
Пенка Петрова Йорданова№ Кт-20 от 26.03.2023 г.
Петя Илиева Неделчева№ Кт-21 от 26.03.2023 г.
Румен Христов Колев№ Кт-22 от 26.03.2023 г.
Светла Венкова Пенчева№ Кт-23 от 26.03.2023 г.
Светлана Живкова Великова№ Кт-24 от 26.03.2023 г.
Светлозар Георгиев Димитров№ Кт-25 от 26.03.2023 г.
Снежина Кръстева Стоянова№ Кт-26 от 26.03.2023 г.
Софка Илиева Николова№ Кт-27 от 26.03.2023 г.
Стефко Йорданов Стефанов№ Кт-28 от 26.03.2023 г.
Тихомир Ивайлов Цветков№ Кт-29 от 26.03.2023 г.
Тодорка Панчева Тодорова№ Кт-30 от 26.03.2023 г.
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ФИЛЕВАЗт-01 от 26.03.2023 г.
РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВЗт-02 от 26.03.2023 г.
ГЮЛНАЗИЕ МАХМУД ИСМАИЛЗт-03 от 26.03.2023 г.
ВЕЛИКО НЕДЕВ НЕДЕВЗт-04 от 26.03.2023 г.
КЛИМЕНТ СТОЯНОВ ФИЛЕВЗт-05 от 26.03.2023 г.
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВЗт-06 от 26.03.2023 г.
МЛАДЕН ТОТЕВ ИЛИЕВЗт-07 от 26.03.2023 г.
ПЕНКА СТАНЕВА ИВАНОВАЗт-08 от 26.03.2023 г.
ЦЕНА СТЕФАНОВА КЛИМОВАЗт-09 от 26.03.2023 г.
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ СТОЯНОВЗт-10 от 26.03.2023 г.
ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВАЗт-11 от 26.03.2023 г.
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНЕВАЗт-12 от 26.03.2023 г.
ПЕНКА ИВАНОВА МАРКОВАЗт-13 от 26.03.2023 г.
БОРЯНА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВАЗт-14 от 26.03.2023 г.
Найден Стоянов ДимитровС-1 от 26.03.2023 г.
Калин Веселинов ПетровС-2 от 26.03.2023 г.
Нутфие Ахмед НазифС-3 от 26.03.2023 г.
Орхан Хасан БелберС-4 от 26.03.2023 г.
Виолета Грозева ВайковаС-5 от 26.03.2023 г.
Николай Славов НиколовС-6 от 26.03.2023 г.
АнулиранС-7 от 26.03.2023 г.
Идриз Серветов СелимовС-8 от 26.03.2023 г.
Нури Алиев ВелиевС-9 от 26.03.2023 г.
Димитър Дончев ДимитровС-10 от 26.03.2023 г.
Деян Генчев ВенковС-11 от 26.03.2023 г.
Цвятко Василев СтефановС-12 от 26.03.2023 г.
Джемил Талиб ХалидС-13 от 26.03.2023 г.
Неделчо Стоянов СтаневС-14 от 26.03.2023 г.
Бейхан Акиф СалиС-15 от 26.03.2023 г.
Валентин Спасов ВълчевС-16 от 26.03.2023 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в Осемнадесети многомандатен изборен район - Разградски

 • № 200-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 336/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

 • № 199-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

всички решения