Архив избори:
03.07.2021

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

Община Разград:

Във връзка с Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители, може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция /на територията на община Разград, всички избирателни секции са обособени на първи (партерен) етаж/;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването с автомобил, оборудван с помощни средства;
 • Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон и адрес за връзка

Час

от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 11.07.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

 • От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Завет:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, в Община Завет е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателните секции на територията на община Завет се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях. Осигурен е транспорт за предвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

на 10.07.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 9:00 ч. до 16:00 ч

на 11.07.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 8:00 ч. до 16:00 ч.

 Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

 

Община Исперих:

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 03.07.2021г. до 10.07. 2021г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

11.07.2021г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Кубрат:

В изпълнение на т. 15 от Решение №237-НС/16.06.2021г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021г. на Президента на Република България, в Община Кубрат е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

Дата

Телефон за връзка

Час

До 10.07.2021 г.

включително

през работните

дни

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 11.07.2021 г

0848 72020

07:00 ч. – 19:00 ч.

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

- адреса, от който да бъдат взети;

- номера на секцията, в която ще гласуват;

- дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на

втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има

достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за

паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

 

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

     Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представители на 11 юли 2021г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

08424 23 16

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г.

08424 23 16

от 09:00 ч. до 17:00 ч.

на 11.07.2021 г.

08424 23 16

от 07:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

29.06.2021

График по общини, в които ще се осъществят демонстрационни пробни гласувания със специализирано машинно устройство за изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

Ден

Час

Община

Място

02.07.2021г. /петък/

от 13:00 – до 17:00 ч.

Лозница

пред Читалище "Пробуда-1912" - ул."Дружба" № 21, гр.Лозница

02.07.2021г. /петък/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Самуил

пред сградата на Община Самуил - ул." Хаджи Димитър" № 2, с.Самуил

02.07.2021г. /петък/

 

04.07.2021г. /неделя/

от 13:00 – до 17:00 ч.

 

от 10:00 – до 17:00 ч.

Разград

 

Разград

пред Общински културен център - пл."Независимост" №2, гр.Разград

 

пред административната сграда на Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А

 

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Исперих

до сградата на Районен съд - Исперих - ул."Дунав" № 2, гр.Исперих

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Завет

пред Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Кубрат

пред Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кубрат

 

04.07.2021г. /неделя/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Цар Калоян

пред сградата на Община Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1, гр.Цар Калоян

 

 

 

 

 

29.06.2021

График за обучение на членовете на СИК в Осемнадесети изборен район – Разградски на 01.07.2021г. /четвъртък/ в Общински културен център – гр.Разград, площад „Независимост“ №2

от 10:00 часа до 12:00 часа - членове на СИК от: 

Община Разград

Община Самуил

Община Лозница

 

от 12:00 часа до 14:00 часа - членове на СИК от: 

Община Завет

Община Исперих

Община Кубрат

Община Цар Калоян

Община Разград

 

Обучението ще се извърши от обучител на „Сиела Норма“ АД.

РИК-Разград ще проведе допълнителни обучения за СИК.

28.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА за гласуване на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

28.07.2021

Съобщение по чл. 496а, изр. второ от ИК

ДО

Г-Н ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАСТОЯНОВ

ОБЩИНА РАЗГРАД

С. ТОПЧИИ

УЛ. „АЛЕН МАК“ № 7

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 ОТНОСНО: Съставен Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г.

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАСТОЯНОВ,

 

На 29.06.2021 г. Ви е изпратено писмо изх. № 31/29.06.2021 г., чрез „Български пощи“ ЕАД, с което председателят на РИК – Разград Ви е поканил да се явите на 02.07.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на общинска администрация – Разград, първи етаж, стая 102, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, за съставяне на акт за установяване на извършено административно нарушение, във връзка с решения №№ 85-НС/22.06.2021 г. и 102-НС/25.06.2021 г. на РИК – Разград. На 21.07.2021 г. писмото е върнато, като неполучено.

С писмо изх. № 58/21.07.2021 г., изпратено Ви на 23.07.2021 г., чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“ ЕООД, председателят на РИК – Разград, отново Ви е поканил да се явите на 27.07.2021 г. от 15:00 ч. в сградата на общинска администрация – Разград, първи етаж, стая 108, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, за съставяне на акт за установяване на извършено административно нарушение. Писмото отново е върнато, поради невъзможност на куриера да Ви открие на адреса Ви, както и да се свърже с Вас по телефон.

На основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН акта за установяване на административно нарушение е съставен във Ваше отсъствие, поради неявяването Ви.

Предвид гоеризложеното и на основание чл. 496а, изр. второ от ИК, с настоящото Ви уведомявам, че Ви е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г.

Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г. се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение.

 

С уважение,

ХУБАН СОКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РИК-РАЗГРАД

20.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 21.07.2021 г. /сряда/ от 17:00ч. 

15.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 15.07.2021 г. /четвъртък/ от 17:00ч. 

10.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 10.07.2021 г. /събота/ от 20:30 ч. 

09.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 09.07.2021 г. /петък/ от 18:00 ч. 

08.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 08.07.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. 

07.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 07.07.2021 г. /сряда/ от 15:30 ч. 

06.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 06.07.2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. 

04.07.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ

 

Ден

Час

Община/място

05.07.2021г. Понеделник

от 12:00 часа

Цар Калоян – Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." пл. "Демокрация" №1, гр. Цар Калоян

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:00 часа

Самуил – Читалище "Христо Ботев" с.Самуил, ул."Димитър Благоев" №38;

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:30 часа

Завет - Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

06.07.2021г.

Вторник

от 15:00 часа

Исперих – Читалище "Съзнание-1891 г.", ул."Васил Левски" №71, гр.Исперих

06.07.2021г.

Вторник

от 10:00 часа

Лозница – ОДК ул. „Ивайло“ №1, гр. Лозница,

06.07.2021г.

Вторник

от 16:15 часа

Кубрат - Спортна зала ул. „Хан Крум“, гр.Кубрат

07.07.2021г.

Сряда

от 10:30 часа

Разград - ОбКЦ пл."Независимост" №2, гр.Разград

от СИК №182600001 до № 182600029

07.07.2021г.

Сряда

от 17:30 часа

Разград - ОбКЦ  пл."Независимост" №2, гр.Разград

от №182600030 до № 182600069

02.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 02.07.2021 г. /сряда/ от 18:00 ч. 

01.07.2021

Съобщение

Заместник-председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.07.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. 

29.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 30.06.2021 г. /сряда/ от 18:00 ч. 

28.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.06.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. 

25.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 25.06.2021 г. /петък/ от 17:30 ч. 

22.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 22.06.2021 г. /вторник/ от 17:00 ч. 

20.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 17:00 ч. 

18.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 19.06.2021 г. от 13:00ч. 

15.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 16.06.2021 г. от 17:00ч. 

10.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 10.06.2021 г. от 17:00ч. 

08.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 08.06.2021 г. от 18:00ч. 

07.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 07.06.2021 г. от 18:00ч. 

04.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 04.06.2021 г. от 18:00ч. 

02.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 02.06.2021 г. от 18:00ч. 

28.05.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.05.2021 г. от 18:00ч. 

26.05.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 26.05.2021 г. от 18:00ч. 

22.05.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 22.05.2021 г. от 13:30 ч. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения