№ 242-НС / 21.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

№ 241-НС / 21.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

№ 240-НС / 21.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

№ 239-НС / 21.07.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 61-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Исперих и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и на СИК № 181400036

№ 238-НС / 15.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Жалба с вх. № 184/02.07.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 16:16 ч. от Мирослав Маринов Цанев

№ 237-НС / 15.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Жалба с вх. № 367/12.07.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 02:02 ч. от Симеон Панов Изворов – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

№ 236-НС / 15.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Жалба с вх. № 327/10.07.2021г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 20:29 ч. от Недялка Росенова Кирилова – общински координатор на ПП „Има такъв народ“

№ 235-НС / 15.07.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 63-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на утвърдения Списък на резервни членове и на СИК № 183600002

№ 234-НС / 12.07.2021

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

№ 233-НС / 12.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 367/12.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 02:02 часа от Симеон Панов Изворов – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

№ 232-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 358/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 15:51 часа от Огнян Досев Обрешков– упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“.

№ 231-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : постъпила жалба с вх.№ 344/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 08:24 часа от Мариела Йорданова и Хюсеин Карасюлейман –упълномощени представители на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 230-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : постъпила в РИК Разград, жалба с вх.№ 360/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите, подадена в 16:16 часа от Валентин Стефанов Василев – Областен координатор за Област Разград на ПП „ГЕРБ“

№ 229-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила по електронната поща писмо заведено в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, с вх.№ 361/11.07.2021 г., препратено по компетентност от ЦИК

№ 228-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : постъпила в РИК Разград, жалба с вх.№ 362/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите, подадена в 16:57 часа от Валентин Стефанов Василев – Областен координатор за Област Разград на ПП „ГЕРБ“

№ 227-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил сигнал от Асоциация „Прозрачност без граници“ заведен с вх.№ 363/11.07.2021 г., в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 17:49 часа .

№ 226-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на сигнал, постъпил по електронната поща в 18:30 часа, заведен в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград с вх.№ 365/11.07.2021 г.

№ 225-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба с вх.№ 366/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 17:49 часа от Огнян Досев Обрешков– упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“.

№ 224-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба с вх.№ 357/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 15:22 часа от Симеон Панов Изворов – упълномощен представител на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

№ 223-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба с вх.№ 356/11.07.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, подадена в 14:46 часа от Мариела Георгиева Йорданова и Пламен Богомилов Ангелов – упълномощени представители на Коалиция „Демократична България - Обединение“.

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения