28.07.2021

Съобщение по чл. 496а, изр. второ от ИК

ДО

Г-Н ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАСТОЯНОВ

ОБЩИНА РАЗГРАД

С. ТОПЧИИ

УЛ. „АЛЕН МАК“ № 7

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 ОТНОСНО: Съставен Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г.

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАСТОЯНОВ,

 

На 29.06.2021 г. Ви е изпратено писмо изх. № 31/29.06.2021 г., чрез „Български пощи“ ЕАД, с което председателят на РИК – Разград Ви е поканил да се явите на 02.07.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на общинска администрация – Разград, първи етаж, стая 102, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, за съставяне на акт за установяване на извършено административно нарушение, във връзка с решения №№ 85-НС/22.06.2021 г. и 102-НС/25.06.2021 г. на РИК – Разград. На 21.07.2021 г. писмото е върнато, като неполучено.

С писмо изх. № 58/21.07.2021 г., изпратено Ви на 23.07.2021 г., чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“ ЕООД, председателят на РИК – Разград, отново Ви е поканил да се явите на 27.07.2021 г. от 15:00 ч. в сградата на общинска администрация – Разград, първи етаж, стая 108, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А, за съставяне на акт за установяване на извършено административно нарушение. Писмото отново е върнато, поради невъзможност на куриера да Ви открие на адреса Ви, както и да се свърже с Вас по телефон.

На основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН акта за установяване на административно нарушение е съставен във Ваше отсъствие, поради неявяването Ви.

Предвид гоеризложеното и на основание чл. 496а, изр. второ от ИК, с настоящото Ви уведомявам, че Ви е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г.

Акт за установяване на административно нарушение № 01/28.07.2021 г. се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение.

 

С уважение,

ХУБАН СОКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РИК-РАЗГРАД

20.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 21.07.2021 г. /сряда/ от 17:00ч. 

15.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 15.07.2021 г. /четвъртък/ от 17:00ч. 

10.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 10.07.2021 г. /събота/ от 20:30 ч. 

09.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 09.07.2021 г. /петък/ от 18:00 ч. 

08.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 08.07.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. 

07.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 07.07.2021 г. /сряда/ от 15:30 ч. 

06.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 06.07.2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. 

04.07.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ

 

Ден

Час

Община/място

05.07.2021г. Понеделник

от 12:00 часа

Цар Калоян – Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." пл. "Демокрация" №1, гр. Цар Калоян

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:00 часа

Самуил – Читалище "Христо Ботев" с.Самуил, ул."Димитър Благоев" №38;

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:30 часа

Завет - Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

06.07.2021г.

Вторник

от 15:00 часа

Исперих – Читалище "Съзнание-1891 г.", ул."Васил Левски" №71, гр.Исперих

06.07.2021г.

Вторник

от 10:00 часа

Лозница – ОДК ул. „Ивайло“ №1, гр. Лозница,

06.07.2021г.

Вторник

от 16:15 часа

Кубрат - Спортна зала ул. „Хан Крум“, гр.Кубрат

07.07.2021г.

Сряда

от 10:30 часа

Разград - ОбКЦ пл."Независимост" №2, гр.Разград

от СИК №182600001 до № 182600029

07.07.2021г.

Сряда

от 17:30 часа

Разград - ОбКЦ  пл."Независимост" №2, гр.Разград

от №182600030 до № 182600069

03.07.2021

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

Община Разград:

Във връзка с Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители, може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция /на територията на община Разград, всички избирателни секции са обособени на първи (партерен) етаж/;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването с автомобил, оборудван с помощни средства;
 • Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон и адрес за връзка

Час

от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 11.07.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

 • От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Завет:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, в Община Завет е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателните секции на територията на община Завет се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях. Осигурен е транспорт за предвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

на 10.07.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 9:00 ч. до 16:00 ч

на 11.07.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 8:00 ч. до 16:00 ч.

 Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

 

Община Исперих:

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 03.07.2021г. до 10.07. 2021г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

11.07.2021г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Кубрат:

В изпълнение на т. 15 от Решение №237-НС/16.06.2021г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021г. на Президента на Република България, в Община Кубрат е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

Дата

Телефон за връзка

Час

До 10.07.2021 г.

включително

през работните

дни

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 11.07.2021 г

0848 72020

07:00 ч. – 19:00 ч.

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

- адреса, от който да бъдат взети;

- номера на секцията, в която ще гласуват;

- дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на

втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има

достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за

паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

 

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

     Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представители на 11 юли 2021г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

08424 23 16

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г.

08424 23 16

от 09:00 ч. до 17:00 ч.

на 11.07.2021 г.

08424 23 16

от 07:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

02.07.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 02.07.2021 г. /сряда/ от 18:00 ч. 

01.07.2021

Съобщение

Заместник-председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.07.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. 

29.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 30.06.2021 г. /сряда/ от 18:00 ч. 

29.06.2021

График за обучение на членовете на СИК в Осемнадесети изборен район – Разградски на 01.07.2021г. /четвъртък/ в Общински културен център – гр.Разград, площад „Независимост“ №2

от 10:00 часа до 12:00 часа - членове на СИК от: 

Община Разград

Община Самуил

Община Лозница

 

от 12:00 часа до 14:00 часа - членове на СИК от: 

Община Завет

Община Исперих

Община Кубрат

Община Цар Калоян

Община Разград

 

Обучението ще се извърши от обучител на „Сиела Норма“ АД.

РИК-Разград ще проведе допълнителни обучения за СИК.

29.06.2021

График по общини, в които ще се осъществят демонстрационни пробни гласувания със специализирано машинно устройство за изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

Ден

Час

Община

Място

02.07.2021г. /петък/

от 13:00 – до 17:00 ч.

Лозница

пред Читалище "Пробуда-1912" - ул."Дружба" № 21, гр.Лозница

02.07.2021г. /петък/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Самуил

пред сградата на Община Самуил - ул." Хаджи Димитър" № 2, с.Самуил

02.07.2021г. /петък/

 

04.07.2021г. /неделя/

от 13:00 – до 17:00 ч.

 

от 10:00 – до 17:00 ч.

Разград

 

Разград

пред Общински културен център - пл."Независимост" №2, гр.Разград

 

пред административната сграда на Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А

 

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Исперих

до сградата на Районен съд - Исперих - ул."Дунав" № 2, гр.Исперих

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Завет

пред Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

03.07.2021г. /събота/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Кубрат

пред Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кубрат

 

04.07.2021г. /неделя/

от 10:00 – до 14:00 ч.

Цар Калоян

пред сградата на Община Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1, гр.Цар Калоян

 

 

 

 

 

28.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА за гласуване на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

28.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.06.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. 

25.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 25.06.2021 г. /петък/ от 17:30 ч. 

22.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 22.06.2021 г. /вторник/ от 17:00 ч. 

20.06.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 17:00 ч. 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения