Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Разград, 02.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и СИК с № 182600006, № 182600007, № 182600017, № 182600033, № 182600036, № 182600037, № 182600038, № 182600041, № 182600046, № 182600047, № 182600048, № 182600050, № 182600052 и № 182600056

Постъпили са Предложения за извършване на промени в съставите на СИК в община Разград, както следва:

1. с вх. № 183/02.07.2021г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, за извършване на промени в състави на СИК в община Разград, както следва:

- Утвърденият списък с резервни членове от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, да бъде допълнен с лицата: 

 • Димана Захариева Йорданова, ЕГН ……………….., образование – ……………….., ……………….., тел. ………………..;
 • Нанка Стоянова Стоянова, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., ……………….., тел. ………………..;
 • Мина Атанасова Маджарова , ЕГН: ……………….., образование - ……………….., специалност - ……………….., тел. ………………..;
 • Петя Даниелова Георгиева –Ангелова, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност - ……………….., тел. ………………..;
 • Светослав Гутев Митев , ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност - ……………….., тел. ………………...
 • Матьо Иванов Коцев, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност - ……………….., тел. ………………... 

- от СИК № 182600006, с. Дянково да бъде освободен от длъжността  „член“ - Сечил Синан Мехмед, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначен -  Георги Ангелов Ангелов, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 182600007, с. Дянково да бъде освободена от длъжност  „председател“ - Мелис Бейхатов Ибрямова, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначен - Светослав Гутев Митев, ЕГН: ……………….., образование – ……………, специалност - ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 182600007, с. Дянково да бъде освободена от длъжността „член“ - Назифе Сухатова Хасанова, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначена - Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: ……………….., образование: ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600037, гр. Разград да бъде освободена от длъжността „заместник председател“ - Полина Иванова Недкова, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначен - Васил Денев Денев, ЕГН: ……………….., образование ……………….., специалност - ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 182600041, гр. Разград да бъде освободен от длъжността „член“ - Георги Ангелов Ангелов, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на негово място бъде назначена - Петя Даниелова Георгиева – Ангелова, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600046, гр. Разград да бъде освободена от длъжността „член“ - Даниела Дякова Василева, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначена - Димана Захариева Йорданова, ЕГН ……………….., образование – ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600048, гр. Разград да бъде освободена  от длъжността „член“ - Айля Севдиева Сеидова, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на нейно място бъде назначен - Матьо Иванов Коцев, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 182600056, гр. Разград да бъде освободен от длъжността „член“ - Васил Денев Денев, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., като на негово място бъде назначена - Нанка Стоянова Стоянова, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност: ……………….., тел. ………………..; 

2. с вх. № 187/02.07.2021г. от Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, за извършване на промени в състави на СИК в община Разград, както следва:

 - Утвърденият списък с резервни членове от квотата на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, да бъде допълнен с лицата:

 • Беатрис Александрова Неделчева, ЕГН: ……………….., тел. ………………..;
 • Пламен Йорданов Петков, ЕГН: ……………….., тел. ………………..;
 • Жулиета Георгиева Илиева, ЕГН: ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 182600036, град Разград, община Разград да бъде освободена назначената на длъжността „член“ – Петя Александрова Петрова, ЕГН: ……………….., тел. …………… като бъде добавен в списъка с резервни членове и на нейно място се назначи – Пламен Йорданов Петков, ЕГН: ……………….., тел. ………………..;

-от  СИК № 182600052, град Разград, община Разград да бъде освободен назначения на длъжността „заместник - председател“ – Петър Методиев  Петров, ЕГН: ……………….., тел. ………………..като бъде добавен в списъка с резервни членове и на негово място се назначи – Петя Александрова Петрова, ЕГН: ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600050, гр.Разград, община Разград да бъде освободен назначеният на длъжността „член“ –Радослав  Диянов  Тодоров, ЕГН: ……………….., тел. ………………..като бъде добавен в списъка с резервни членове и на негово място се назначи – Беатрис  Александрова  Неделчева, ЕГН: ……………….., тел. ………………...

- от СИК № 172600017, с. Просторно, община Разград да бъде освободен назначения на длъжността „член“ – Максимилиян  Пламенов Петров, ЕГН: ……………….., тел. ………………..като бъде добавен в списъка с резервни членове и на негово място се назначи – Галентин Ростиславов Христов, ЕГН ………………..;

- от СИК № 182600048, град Разград, община Разград да бъде освободена назначената на длъжността „член“ – Галя Атанасова Петрова, ЕГН: ……………….., тел. ………………..като на нейно място се назначи – Радостин Тодоров Тицов, ЕГН: ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600033, град Разград, община Разград да бъде освободен назначения на длъжността „член“ – Мергюл Кязимова Салиева, ЕГН: ……………….., тел. ………………..като бъде добавен в списъка с резервни членове и на негово място се назначи Жулиета Георгиева Илиева, ЕГН: ……………….., тел. ………………...

3. с вх. № 188/02.07.2021г. от Коалиция “БСП за България“ за извършване на промени в състави на СИК в община Разград, както следва: 

- Утвърденият списък с резервни членове от квотата на Коалиция „БСП за България“  да бъде допълнен с лицата:

 • Юлия Неделчева Дюлгерова, ЕГН: ……………….., тел. ………………..; образование – ……………….., специалност ………………..
 • Катя Димитрова Димитрова, ЕГН: ……………….., тел. ……………….., образование – ……………….., специалност ………………... 

- от СИК № 182600037, град Разград, община Разград да бъде освободена назначената на длъжността „член“ – Росица Белчева Дочева, ЕГН: ………………..и на нейно място се назначи – Юлия Неделчева Дюлгерова, ЕГН: ……………….., тел. ………………..; образование – ……………….., специалност ……………….. ;

- от  СИК № 182600038, град Разград, община Разград да бъдат освободени: назначената на длъжността „секретар“ – Стоянка Цонева Белчева и Недка Веселинова Дюлгерова, назначена на длъжността „член“. На мястото на освободения секретар - Стоянка Цонева Белчева, да бъде назначена Недка Веселинова Дюлгерова ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност – ……………….., тел. ……………….., а на нейно място като член Катя Димитрова Димитрова, ЕГН ……………….., образование – ……………….., специалност – ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600047, гр.Разград, община Разград да бъде освободена назначената на длъжността „председател“ – Севдалина Петрова Петрова и Десислава Тодорова Пеева, назначена на длъжността – член. На мястото на освободения председател - Севдалина Петрова Петрова, да бъде назначена Десислава Тодорова Пеева, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност  - ……………….., тел. ……………….., а на нейно място като член Пенка Неделчева Колева, ЕГН: ……………….., образование – ……………….., специалност  - ……………….., тел. ………………..;

- от СИК № 182600052, град Разград, община Разград да бъде освободена назначената на длъжността „секретар“ – Пламена Иванова Маринова и на нейно място да бъде назначена  – Пенка Петрова Николаева, ЕГН ……………….., образование – ……………….., специалност – ……………….., тел. ………………... 

С оглед така направените предложения и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК-Разград

 РЕШИ:

1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Разград, съгласно направените предложения, както следва:

Имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Димана Захариева Йорданова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нанка Стоянова Стоянова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мина Атанасова Маджарова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Петя Даниелова Георгиева-Ангелова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светослав Гутев Митев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Матьо Иванов Коцев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Беатрис  Александрова Неделчева

 

 

 

ИСМВ

 

8

Пламен Йорданов Петков

 

 

 

ИСМВ

 

9

Жулиета Георгиева Илиева

 

 

 

ИСМВ

 

10

Юлия Неделчева Дюлгерова

 

 

 

БСП за България

 

11

Катя Димитрова Димитрова

 

 

 

БСП за България

 

 

2. Освобождава следните назначени лица: 

- от СИК № 182600006, с. Дянково назначения на длъжността  „член“ - Сечил Синан Мехмед, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600007, с. Дянково назначената на длъжността „председател“ - Мелис Бейхатов Ибрямова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600007, с. Дянково назначената на длъжността „член“ - Назифе Сухатова Хасанова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 172600017, с. Просторно, община Разград назначения на длъжността „член“ – Максимилиян  Пламенов Петров, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600033, град Разград, община Разград назначения на длъжността „член“ – Мергюл Кязимова Салиева, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600036, град Разград, община Разград назначената на длъжността „член“ – Петя Александрова Петрова, ЕГН: …………..,тел. …………..;

- от СИК № 182600037, гр. Разград назначената на длъжността „заместник председател“ - Полина Иванова Недкова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600037, град Разград, община Разград назначената на длъжността „член“ – Росица Белчева Дочева, ЕГН: ………….., тел. …………..; 

- от  СИК № 182600038, град Разград, община Разград назначените на длъжността „секретар“ – Стоянка Цонева Белчева, ЕГН: ………….., тел. …………..и на длъжността „член“ – Недка Веселинова Дюлгерова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600041, гр. Разград назначения на длъжността „член“ - Георги Ангелов Ангелов, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600046, гр. Разград назначената на длъжността „член“ - Даниела Дякова Василева, ЕГН: ………….., тел. …………..;

 - от СИК № 182600047, гр.Разград, община Разград назначените на длъжността „председател“ – Севдалина Петрова Петрова, ЕГН: ………….., тел. …………..и на длъжността „член“ - Десислава Тодорова Пеева, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600048, гр. Разград назначената на длъжността „член“ - Айля Севдиева Сеидова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600048, град Разград, община Разград назначената на длъжността „член“ – Галя Атанасова Петрова, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600050, гр.Разград, община Разград назначения на длъжността „член“ –Радослав  Диянов  Тодоров, ЕГН: ………….., тел. …………..;

-от  СИК № 182600052, град Разград, община Разград назначения на длъжността „заместник - председател“ – Петър Методиев  Петров, ЕГН: ………….., тел. …………..;

- от СИК № 182600052, град Разград, община Разград назначената на длъжността „секретар“ – Пламена Иванова Маринова, ЕГН: ………….., тел. …………..;  

- от СИК № 182600056, гр. Разград назначения на длъжността „член“ - Васил Денев Денев, ЕГН: ………….., тел. …………...

 

3. Допуска промяна в съставите на СИК в община Разград, съгласно направените предложения, както следва:

3.1. в СИК № 182600006, с. Дянково назначава на длъжността  „член“ -  Георги Ангелов Ангелов, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност: ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Сидика Менду Махмудова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Кремена Красенова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Селиме Урфанова Салиева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светослав Веселинов Кьосев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Радка Василева Пенчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Милен Тодоров Добрев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Назифе Мерджанова Якубова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Георги Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Георги Емилов Енчев

 

Член

 

 

ИТН

 

3.2. в СИК № 182600007, с. Дянково назначава на длъжността „председател“ – Светослав Гутев Митев, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност: ………….., тел. …………..и на длъжността „член“ - Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: ………….., образование: ………….., специалност: ………….., тел. ………….., след които изменения СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Светослав Гутев Митев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Иван Йорданов Боев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Мина Атанасова Маджарова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюзан Джелилова Алиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Есра Салиева Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Елис Давудова Ибрахимова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айхан Зихни Хасан

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сюзан Сезгинова Бейямеиева

 

Член

 

 

ИТН

 

3.3. в СИК № 172600017, село Просторно, община Разград назначава на длъжността „член“ Галентин Ростиславов Христов, ЕГН ………….., тел. ………….., след които изменения СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Василка Николова Калева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Иван Павлович Литовченко

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Румяна Стоянова Славова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Никола Викторов Василев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Димитър Тодоров Петков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Ганка Енчева Иванова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Галентин Ростиславов Христов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

3.4. в СИК № 182600033, град Разград назначава на длъжността „член“ - Жулиета  Георгиева  Илиева, ЕГН: …………..,  тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Николай Стефанов Вътев

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Маринка Димитрова Белчева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Веселка Цонкова Ангелова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Даниела Стоянова Неофитова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светлана Христова Данаилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айше Ниази Челеби

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Цанко Иванов Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Жулиета Георгиева Илиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Ангел Велинов Венков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3.5. в СИК № 182600036, гр. Разград назначава на длъжността „член“ - Пламен Йорданов Петков, ЕГН: ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Елена Енева Дечева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Теменуга Колева Иванова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Кремена Валентинова Николова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Снежана Манолова Раданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мирослав Василев Петров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Хатидже Ахмедова Хаккъ

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Паула Емилова Антонова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Пламен Йорданов Петков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Кристина Драгнева Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3.6. в СИК № 182600037, гр. Разград назначава на длъжността „заместник председател“ - Васил Денев Денев, ЕГН: ………….., образование: ………….., специалност: ………….., тел. …………..и на длъжността „член“ - Юлия Неделчева Дюлгерова, ЕГН: ………….., тел. …………..; образование – ………….., специалност ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Полина Петкова Данаилова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Васил Денев Денев

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стефка Росенова Георгиева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Катинка Петрова Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Юлия  Неделчева Дюлгерова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Вилдан Салим Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Магдалена Михайлова Огнянова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Никола Петров Игнатов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Веселин Рачев Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

3.7. в СИК № 182600038, град Разград, община Разград назначава; за „секретар“ – Недка Веселинова Дюлгерова , ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност – ………….., тел. …………..; за „член“ -  Катя Димитрова Димитрова, ЕГН ……………, образование – ………….., специалност – ………….., тел. …………..;

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мариела Данкова Григорова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Евгения Петева Петкова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Недка Веселинова Дюлгерова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Светла Михайлова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Къймет Бейти Кара

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Милен Константинов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Милчо Николаев Белчев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Катя Димитрова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Петя Господинова Колева

 

Член

 

 

ДБО

 

3.8. в СИК № 182600041, гр. Разград назначава на длъжността „член“ - Петя Даниелова Георгиева –Ангелова, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност: ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Галина Минчева Неделчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Кремена Цонева Йорданова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимира Иванова Христова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Полина Иванова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Вайде Ибраимова Абдраимова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Павлина Цанкова Атанасова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Петя Даниелова Георгиева –Ангелова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Цена Христофорова Касабова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Даниела Неделчева Куманова-Дилова

 

Член

 

 

ДБО

 

3.9. в СИК № 182600046, гр. Разград назначава на длъжността „член“ - Димана Захариева Йорданова, ЕГН …………..,образование – ………….., ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Павел Атанасов Драгомиров

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ваня Василева Денева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Миглена Станчева  Иванова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Велко Атанасов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стаменка Ивелинова Бонева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Мерлин Антонова Николаева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Иванка Григорова Славова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димана Захариева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Силвия Димитрова Маринова

 

Член

 

 

ДБО

 

3.10. в СИК № 182600047, гр.Разград, община Разград, назначава: на длъжността – председател Десислава Тодорова Пеева, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност  - ………….., тел. …………..; на длъжността – член Пенка Неделчева Колева, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност  - ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Десислава Тодорова Пеева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Садифе Исметова Ахмед

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Тодор Александров Петров

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Владимир Цонев Василев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Пенка Неделчева Колева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Джунейт Ремзиев Салиев

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Деян Йорданов Начев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Анета Стефанова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Кремена Ненчева Станчева

 

Член

 

 

ДБО

 

3.11. в СИК № 182600048, град Разград, община Разград назначава на длъжностите „член“ Радостин Тодоров Тицов, ЕГН ………….., тел. …………..и Матьо Иванов Коцев, ЕГН: ………….., образование – ………….., образование: ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Кирилова Накова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Елена Станчева Петкова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Милка Милушева Стоева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Маргарита Милева Маринова - Гиргинова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мариана Енева Борисова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айтен Исмаилова Чапкънова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Радостин Теодоров Тицов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Матьо Иванов Коцев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даниела Петрова Радева

 

Член

 

 

ИТН

 

 3.12. в СИК № 182600050, гр. Разград назначава на длъжността „член“ - Беатрис  Александрова Неделчева, ЕГН: ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Илиева Тиханова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Атанас Младенов Мичев

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Николинка Косева Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мартина Тинкова Гецова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Галина Цанкова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Халиме Ерсин Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Беатрис Александрова Неделчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Камен Йорданов Калчев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Полина Стоянова Георгива

 

Член

 

 

ИТН

 

3.13. в СИК № 182600052, гр. Разград назначава: на длъжността „заместник председател“ Петя Александрова Петрова, ЕГН: ………….., тел. …………..; на длъжност „секретар“ Пенка Петрова Николаева, ЕГН ………….., образование – ………….., специалност – ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цонка Йорданова Рашкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Петя Александрова Петрова

 

Заместник председател

 

 

ИСМВ

 

3

Пенка Петрова Николаева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Ивелина Стоянова Милева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кадрие Максудова Халилова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветелина Василева Стоянова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Надя Йорданова Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Илкнур Мехмед Иляз

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мартина Йорданова Йорданова

 

Член

 

 

ДБО

 

3.14. в СИК № 182600056, гр. Разград назначава на длъжността „член“ - Нанка Стоянова Стоянова, ЕГН: ………….., образование – ………….., специалност - ………….., тел. ………….., след което изменение СИК е в състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Христо Петров Червенски

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Десислава Николова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Росица Атанасова Мотева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Нанка Стоянова Стоянова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Хасан Мустафа Хюсеин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Павлина Великова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Алипи Ташинов Алеков

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Йозлям Метин Насуф

 

Член

 

 

ИТН

 

4. Издава удостоверения на назначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.07.2021 в 04:43 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения