Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Разград, 02.07.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 114-НС/30.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване състава на ПСИК в Община Разград в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Въз основа на писмо с вх. № 179/01.07.2021 г. от Петя Станчева Стефанова е извършена проверка на Решение № 114-НС/30.06.2021 г. на РИК – Разград, относно назначаване състава на ПСИК в Община Разград в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., която е установила допусната техническа грешка, състояща се в погрешно изписване на наименованието на общината, чиито кмет е направил предложението за назначаване състава на ПСИК на територията на община Разград.

Предложението за назначаване съставите на ПСИК на територията на община Разград до РИК – Разград, постъпило с писмо вх. № 146/29.06.2021г., е направено от кмета на Община Разград.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК-Разград

 РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 114-НС/30.06.2021г. на РИК-Разград, в частта на основанията за приемане, като вместо „……..Предложение от кмета на Община Завет“ да се чете „…….Предложение от кмета на Община Разград………“

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.07.2021 в 04:44 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения