Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 60-НС/10.06.2021г., Решение № 97-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и на СИК с №№181600019, 181600028, ПСИК № №181600032 и 181600038 в община Кубрат

Със свое Решение № 60-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Кубрат и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Със свое Решение № 97-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на ПСИК в община Кубрат и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК и ПСИК в община Кубрат, както следва:

 1. с вх.№ 186/02.07.2021г. от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на ПСИК с № 181600032 и ПСИК № 181600038, състоящи се в следното:

1.1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Севим Мустафа Халил, с ЕГН: ……., тел.: …….; Стилиян Генчев Сейков, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……..

1.2. Освобождава като „член“ на ПСИК № 181600032, с. Бисерци – Радослав Петров Петров, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Стилиян Генчев Сейков, ЕГН: ……., тел: …….;

1.3. Освобождава като „член“ на ПСИК № 181600038, с. Севар – Надежда Иванова Йорданова, ЕГН: ……., телефон за контакт: ……., като на нейно място назначава – Севим Мустафа Халил, ЕГН: ……., телефон за контакт: ……..

 1. С вх.№ 200/05.07.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК с № 181600019, състояща се в следното:

2.1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Селин Бейханова Селиманова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;

2.2. Освобождава като „член“ на СИК № 181600019, с. Медовене – Севджихан Раимова Алиева, ЕГН: ……., образование: ……., телефон за контакт: ……., като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Селин Бейханова Селиманова, ЕГН: ……., образование: средно,тел: ……..

 1. С вх.№ 203/06.07.2021г. от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК с № 181600028, състояща се в следното:

3.1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Марияна Иванова Маркова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;

3.2 Освобождава като „член“ на СИК № 181600028, с. Юпер – Людмил Георгиев Дочев, ЕГН: ……., образование: ……., телефон за контакт: ……., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Марияна Иванова Маркова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……..

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 60-НС/10.06.2021г., Решение №97-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. на РИК-Разград, РИК – Разград

РЕШИ:

1.Допълва Списъка на резервни членове на СИК и ПСИК в община Кубрат, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Севим Мустафа Халил

 

 

 

ИСМВ

 

2

Стилиян Генчев Сейков

 

 

 

ИСМВ

 

3

Селин Бейханова Селиманова

 

 

 

ДПС

 

4

Марияна Иванова Маркова

 

 

 

ДБО

 

 

 1. Допуска промяна в съставите на СИК и ПСИК в община Кубрат, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

            2.1. От СИК №181600019, с. Медовене, освобождава – Севджихан Раимова Алиева, ЕГН: ……., назначена за „член“, като на нейно място назначава – Селин Бейханова Селиманова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефанка Светославова Петрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Илина Илиева Илиева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Ани Асенова Димитрова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Мехриджан Раимова Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Бойка Душанова Кирова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Селин Бейханова Селиманова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Тихомир Пенев Няголов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.2. От СИК №181600028, с. Юпер, освобождава - Людмил Георгиев Дочев, ЕГН: …….,  назначена за „член“, като на негово място назначава – Марияна Иванова Маркова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Вероника Данчева Стоянова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Владимир Георгиев Върбанов

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Грета Савова Йовчева

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Ирина Светлозарова Тановска-Андреева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Марияна Иванова Маркова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Стефан Илиев Станчев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Айше Шезаит Яхова

 

Член

 

 

ДПС

 

 

2.3. От ПСИК №181600032, с. Бисерци, освобождава – Радослав Петров Петров, ЕГН: ……., назначена за „член“, като на негово място назначава – Стилиян Генчев Сейков, ЕГН: ……., тел: ……., след което изменение, ПСИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мюредин Кямилов Адемов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Недка Николова Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Маринела Маринова Станчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мариана Василева Маринова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Стилиян Генчев Сейков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Димитър Иванов Димитров

 

Член

 

 

БСП за България

 

 

2.4. От ПСИК №181600038, с. Севар, освобождава - Надежда Иванова Йорданова, ЕГН: ……., телефон за контакт: ……., назначена за „член“, като на нейно място назначава – Севим Мустафа Халил, ЕГН: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, ПСИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Александрина Ангелова Илиева-Ремзи

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Стоянка Георгиева Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Димитринка Койчева Кръстева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Севим Мустафа Халил

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Румяна Иванова Бобева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Нериман Сюлейман Юнуз

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 00:42 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения