Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 63-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, СИК № 183600003

Постъпило е предложение с вх. № 202/05.07.2021г. от Петя Стефанова упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, за допълване списъка с резервни членове с лицето Милена Петкова Митева, ЕГН: …….., образование: ......., тел. за контакт: ……..; от СИК № …….. с. Езерче да бъде освободена – Дияна Георгиева Лазарова назначена за „член“, като на нейно място бъде назначена Милена Петкова Митева, ЕГН: …….., образование: ......., тел. за контакт: ……..

Със свое Решение № 63-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Цар Калоян и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Цар Калоян.

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 63-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 РЕШИ:

 1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посоченото лице: Милена Петкова Митева, с ЕГН: …….., образование: …….., тел. за контакт: ……...
 2. От СИК №183600003, с. Езерче, освобождава – Дияна Георгиева Лазарова, назначена за „член“, като на нейно място назначава – Милена Петкова Митева, с ЕГН: …….., образование: …….., тел. за контакт: …….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Хинка Петкова Петкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Светлана Лазарова Станева

 

Зам. Председател

 

 

ИСМВ

 

3

Ани Драгомирова Ганева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Милена Петкова Митева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Тодор Красимиров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Пламен Илиев Пенчев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Юмгюлсюн Сейфидинова Чиракова

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Виолина Данаилова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Пенка Донева Пейчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначения член, анулира издаденото удостоверение на освободения.

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок  от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 00:49 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения