Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 59-НС/08.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Завет и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, СИК № 181100002

Постъпило е предложение  с вх. № 210/06.07.2021г. от упълномощен представител Татяна Недкова на Коалиция „ГЕРБ-СДС“,  за допълване списъка с резервни членове с лицето Петър Йорданов Димитров, с ЕГН: ……., образование: ……., тел. за контакт: …….; от СИК № 181100002 с. Брестовене да бъде освободена – Василка Неева Стефанова назначена за „член“, като на нейно място бъде назначен Петър Йорданов Димитров, с ЕГН: ……., образование: ……. , тел. за контакт: ……..

Със свое Решение № 59-НС/08.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Завет и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Завет.

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 59-НС/08.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 РЕШИ:

 1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посоченото лице: Петър Йорданов Димитров, с ЕГН: ……., образование: ……., тел. за контакт: ……..
 2. От СИК №181100002, с. Брестовене, освобождава – Василка Неева Стефанова, назначена за „член“, като на нейно място назначава – Петър Йорданов Димитров, с ЕГН: ……., образование: ……., тел. за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нивелина Стоянова Узунова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Сибел Рамаданова Неджибова

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Мерлин Шерафет Халидова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Петър Йорданов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Весела Димитрова Дакова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ненчо Стоянов Москов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Емине Халибрям Мохарем

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Джошкун Февзи Салим

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Стоянка Михайлова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначения член, анулира издаденото удостоверение на освободения.

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 00:50 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения