Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 41-НС/04.06.2021 г., и Решение № 111-НС/30.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Самуил и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, СИК №№ 182900001, 182900007 и ПСИК № 182900024

Със свои Решения № 41-НС/04.06.2021 г. и № 111-НС/30.06.2021г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК и ПСИК в община Самуил и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Самуил.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК и ПСИК в община Самуил, както следва:

 1. с вх.№ 217/06.07.2021г. от Коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК с № 182900007, състоящи се в следното:

1.1 Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Людмила Денева Маринова, с ЕГН: …….., тел.: ……..

1.2 Освобождава като „член“ на СИК № 182900007, с. Желязковец – Николинка Драганова Господинова, като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Людмила Денева Маринова, с ЕГН: …….., тел.: ……..;

 1. С вх.№ 220/06.07.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ!“ за промяна в състава на СИК с № 182900001 с. Богданци и ПСИК № 182900024 с. Хърсово състояща се в следното:

2.1 Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Айдън Гафуров Сюлейманов с ЕГН: …….. и Юкие Айдънова Назиф с ЕГН: ……..;

2.2 Освобождава като „председател“ на СИК № 182900001, с. Богданци – Нурай Сюлейман Али, ЕГН: …….., като на негово място на длъжността „председател“ назначава – Айдън Гафуров Сюлейманов с ЕГН: …….., образование: ……..;

2.3. Освобождава като „член“ на ПСИК № 182900024, с. Хърсово – Сунай Бейрам Якуб, ЕГН: …….., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Юкие Айдънова Назиф с ЕГН: ……...

 

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 41-НС/04.06.2021г. и Решение №111-НС/30.06.2021 г. на РИК-Разград, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК и ПСИК в община Самуил, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Людмила Денева Маринова

 

 

 

БСП за България

 

2

Айдън Гафуров Сюлейманов

 

 

 

ДПС

 

3

Юкие Айдънова Назиф

 

 

 

ДПС

 

 

 1. Допуска промяна в съставите на СИК и ПСИК в община Самуил, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

            2.1. От СИК № 182900001, с. Богданци, освобождава – Нурай Сюлейман Али, ЕГН: …….., назначен за „председател“, като на негово място назначава – Айдън Гафуров Сюлейманов с ЕГН: …….., образование: …….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Айдън Гафуров Сюлейманов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ангел Наков Ангелов

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Хасан Сезгин Хасан

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Емине Мустафа Неджиб

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Нехире Хасан Ферад

 

член

 

 

ДПС

 

6

Силвия Николаева Паламарова

 

член

 

 

ИТН

 

7

Ганка Димова Георгиева

 

член

 

 

БСП за България

 

8

СЕВИНЧ ИСУФ АЛИ

 

член

 

 

ИСМВ

 

9

Неждие Мехмед Неджиб

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2.2. От СИК №182900007, с. Желязковец, освобождава – Николинка Драганова Господинова,  назначена за „член“, като на нейно място назначава – Людмила Денева Маринова, с ЕГН: …….., тел.: …….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Диана Маринова Йорданова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Митко Василев Атанасов

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Пенка Ганчева Дечева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Димитър Ангелов Керанов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Рузие Себайдин Али

 

член

 

 

ДБО

 

6

Георги Иванов Георгиев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Юмер Метин Юмер

 

член

 

 

ИСМВ

 

8

Людмила Денева Маринова

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Рийхан Халил Салим

 

член

 

 

ДПС

 

 

2.3. От ПСИК №182900024, с. Хърсово освобождава – Сунай Бейрам Якуб, ЕГН: ……..,  назначен за „член“, като на негово място назначава – Юкие Айдънова Назиф с ЕГН: …….., след което изменение, ПСИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нацка Тодорова Борисова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Васвие Стилиянова Йорданова

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Йорданка Недялкова Маринова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Дерия Джеватова Мехмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

5

Юкие Айдънова Назиф

 

член

 

 

ДПС

 

6

Мустафа Халил Мустафа

 

член

 

 

ДБО

 

 

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок  от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 00:55 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения