Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Георги Стоянов, относно установяване на несъвместимост, заведен под вх. № 195/04.07.2021г. постъпил в 09.00 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

Председателят докладва, че е постъпил сигнал от Георги Стоянов, относно установяване на несъвместимост, заведен под вх. № 195/04.07.2021г. в 19.20 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, с който е визирана разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ИК. Към сигнала е приложен линк, препращащ към Решение № 63-НС/10.06.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Посочени са четири лица, членове на секции с поредни № 2 и 3 в с. Езерче, както следва: Евгения Алексиева Мицова, Кирил Николов Наков, Светлана Лазарова Станева и Дияна Георгиева Лазарова.

В СИК 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4, с горепосоченото решение от квотата на Коалиция „БСП за България“ е назначена на длъжността „секретар“ – Евгения Алексиева Мицова, а от квотата на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ за член – Кирил Николов Наков.

В СИК 183600003, с. Езерче, ОУ, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1, с горепосоченото решение от квотата на Коалиция „БСП за България“ е назначена на длъжността „член“ – Дияна Георгиева Лазарова, а от квотата на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за „заместник председател“ – Светлана Лазарова Станева.

Комисията направи служебна проверка, като изиска от Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ в Община Разград информация за горепосочените лица. Установи се, че Евгения Алексиева Мицова е баба по бащина линия на Кирил Николаев Наков, а Дияна Георгиева Лазарова е майка на Светлана Лазарова Станева.

В чл. 96 от ИК е регламентирана несъвместимостта на членовете на секционната избирателна комисия, който препраща към ограниченията визирани в чл. 66 от ИК. Съгласно чл. 66, ал. 2, предл. трето от ИК, членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си роднини по права линия.

С наше Решение № 135-НС/06.07.2021г. от СИК № 18360003, с.Езерче е освободена Диана Георгиева Лазарова и на нейно място е назначена Милена Петкова Митева.

Предвид констатираното нарушение на ИК, подадения сигнал е основателен, като председателят предложи да се уведоми Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, чрез упълномощените им представители за несъвместимостта на назначените членове от квотите на политическите формации, както и да се изиска да се представят предложения за промяна в състава на СИК 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. Да се уведомят Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, чрез упълномощените им представители за констатираната несъвместимост на назначените членове от квотите на политическите формации.
 1. Изисква да се представят предложения за промяна в състава на СИК 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4 от Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 01:02 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения