Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 1/06.07.2021г. в 09:25 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на общо 30 (тридесет) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Биргюл Басри Бедри

 

2

Гюлбениз Бейтиева Хюсеинова

 

3

Ахтер Селманов Хасанов

 

4

Гюлшерин Шефкетова Алиосманова

 

5

Ахмед Салиев Ахмедов

 

6

Сами Юсеин Махмуд

 

7

Неждет Селим Юсеин

 

8

Нермин Шефкетов Седитинов

 

9

Тодорка Стоянова Джебарова

 

10

Гюлсевим  Хамзова Мехмедова

 

11

Йозджан Джеферов Адемов

 

12

Рукие Хайри Узун

 

13

Гюрсел Зайкъров Ниятов

 

14

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

 

15

Бехнур Бейтиев Селяйдинов

 

16

Севим Алиева Ахмедова

 

17

Фикрет Мехмедов Сеидов

 

18

Афизе Айдън Скендер

 

19

БИЛЯЛ СЕВИМОВ ИСУФОВ

 

20

Фатмегюл Мехмедова Сали

 

21

Хасан Хасанов Ахшимов

 

22

Ешреф Ахмед Ешреф

 

23

Сюлейман Бахри Тюбе

 

24

Максуд Якубов Мюрселов

 

25

Нурсин Рейхан Али

 

26

Сали Махмуд Исуф

 

27

Хасан Юсеин Юсеин

 

28

Валентин Емилов Митков

 

29

Севим Касимов Хасанов

 

30

Сали Сюлейман Мустафа

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 01:04 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения