Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Разград, 07.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 60-НС/10.06.2021г., Решение № 90-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и СИК с № 181600005, № 181600009, № 181600014, № 181600023, № 181600025 и № 181600029

Със свое Решение № 60-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Кубрат и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

С Решение № 90-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Кубрат и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК в община Кубрат, както следва:

 1. С вх. № 222/07.07.2021 г. от Коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК № 181600005, с. Божурово, състояща се в следното:

- Допълва списъка с резервни членове с лицето – Бисерка Станчева Митева, с ЕГН: ………………., образование: ………………., специалност: ………………., тел.: ……………….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 181600005, с. Божурово – Благовест Георгиев Митев, с ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Бисерка Станчева Митева, с ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., тел.: ………………..

 

 1. С вх. № 226/07.07.2021г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на СИК с № 181600009, № 181600014, № 181600023 и № 181600029, състояща се в следното:

- Освобождава като „член“ на СИК № 181600009, с. Каменово – Юлия Красимирова Стоянова, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Кристофър Мариянов Иванов, ЕГН: ………………., образование: средно, тел: ………………..

- Освобождава като „член“ на СИК № 181600014, гр. Кубрат – Кристофър Мариянов Иванов, ЕГН: ………………., образование: ……………….,тел: ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Юлия Красимирова Стоянова, ЕГН: ………………., образование ………………., тел.: ……………….,

- Освобождава като „член“ на СИК № 181600023, с. Севар – Ивайло Иванов Маринов, ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., тел: ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Петя Веселинова Петкова, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ……………….;

- Освобождава като „Зам.-председател“ на СИК № 181600029, гр. Кубрат – Мариян Иванов Петров, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., като на негово място на длъжността „Зам.-председател“ назначава – Мартина Маринова Димитрова, ЕГН: ………………., образование – ……….,тел: ……………….;

 

 1. С вх. № 230/07.07.2021г. от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК с № 181600025, състояща се в следното:

- Допълва списъка с резервни членове с лицето – Наргис Фикрет Шакир, с ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ……………….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 181600025, с. Сеслав – Кристиан Христов Ангелов, ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., тел: ………………., като на негово място назначава – Наргис Фикрет Шакир, с ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………..

С оглед така направените предложения и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 60-НС/10.06.2021г., Решение №90-НС/25.06.2021 г. и Решение № 125-НС/01.07.2021 г. на РИК-Разград, РИК – Разград

РЕШИ:

1.Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Кубрат, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Бисерка Станчева Митева

 

 

 

 БСП за България

 

2

Наргис Фикрет Шакир

 

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Допуска промяна в съставите на СИК в община Кубрат, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. От СИК №181600005, с. Божурово, освобождава от длъжността „член“ – Благовест Георгиев Митев, с ЕГН: ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Бисерка Станчева Митева, с ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., тел.: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Иваничка Станчева Ангелова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Нуртен Адилова Яхова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Сибел Мехмедова Исмаилова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мехмед Ебазеров Билялов

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Мариана Ангелова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Бисерка Станчева Митева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Несрин Бейтиева Салиева

 

Член

 

 

ДПС

 

 

2.2. От СИК №181600009, с. Каменово, освобождава от длъжността „член“ – Юлия Красимирова Стоянова, ЕГН: ………………., образование – средно, тел.: ………………., като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Кристофър Мариянов Иванов, ЕГН: ………………., образование – ………., тел: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Светла Христова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Ивайло Димитров Цонев

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Вица Русева Павлова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Катерина Димова Василева

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Стоянка Дакова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Таня Асенова Великова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Кристофър Мариянов Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.3. От СИК №181600014, гр. Кубрат, освобождава от длъжността „член“ – Кристофър Мариянов Иванов, ЕГН: ………………., образование – средно, тел: ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Юлия Красимирова Стоянова, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Недялка Росенова Кирилова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сашка Николова Владова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Танел Шенол Рамадан

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Юлия Красимирова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Галина Володева Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Росица Георгиева Стефанова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Георги Атанасов Василев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Зейнеб Исмаил Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Десислава Драгомирова Симеонова

 

Член

 

 

БСП за България

 

 

2.4. От СИК №181600023, с. Севар, освобождава от длъжността „член“ – Ивайло Иванов Маринов, ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., тел: ………………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Петя Веселинова Петкова, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Гюнай Арифов Коджаибрямов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Зюлфю Мюзелифов Лятифов

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Айше Мехмедова Рафиева-Кючюкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Петя Веселинова Петкова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Георги Николов Георгиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Галина Найденова Найденова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Кадир Фикрет Кадир

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Йорданка Василева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Росица Дончева Проданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2.5. От СИК №181600025, с. Сеслав, освобождава от длъжността „член“ – Кристиан Христов Ангелов, ЕГН: ………………., образование – ………………., специалност – ………………., като на негово място назначава – Наргис Фикрет Шакир, с ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Семра Скендер Куртчу

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Севил Сейфидин Али

 

Зам.-председател

 

 

ДПС

 

3

Гюлджан Дауд Заир

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Феймие Бедриева Сабриева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Сабрие Исмет Вели

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Наджие Ибишева Реджебова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Наргис Фикрет Шакир

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Пенка Дочева Кирилова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Йордан Василев Енев

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.6. От СИК №181600029, гр. Кубрат, освобождава от длъжността „Зам.-председател“ – Мариян Иванов Петров, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел.: ………………., като на негово място на длъжността „Зам.-председател“ назначава – Мартина Маринова Димитрова, ЕГН: ………………., образование – ………………., тел: ………………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Поля Пенчева Григорова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мартина Маринова Димитрова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Цветомира Маринова Стефанова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Никол Ивайлова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Зевджие Исмаилова Сабриева

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цвятко Найденов Николов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Първолета Георгиева Тихова

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 08.07.2021 в 05:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения