Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 63-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, на СИК № 183600006

Със свое Решение № 63-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Цар Калоян и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Разград.

При РИК-Разград е постъпило предложение за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменение в състава на СИК в община Цар Калоян, както следва:

 

 1. С вх. № 274/09.07.2021 г. чрез Мария Господинова – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на СИК № 183600006, гр. Цар Калоян и допълване списъка на резервните членове в община Цар Калоян, състояща се в следното:

1.1. Допълва списъка с резервни членове с лицето:

            - Петя Кирилова Накова, ЕГН …………….., образование:        …………….., тел. за контакт: ……………..

 

- Освобождава като „председател“ от СИК № 183600006, гр. Цар Калоян – Полина Ивелинова Иванова и на нейно място назначава на длъжността „председател“ назначава – Петя Кирилова Накова, ЕГН …………….., образование: висше, тел. за контакт: ……………..

 

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 63-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

            РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Цар Калоян, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Петя Кирилова Накова

 

 

 

ИТН

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК в община Цар Калоян, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

 

- от СИК № 183600006, гр. Цар Калоян освобождава като „председател“ – Полина Ивелинова Иванова и на нейно място на длъжността „председател“ назначава – Петя Кирилова Накова, ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Петя Кирилова Накова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Йордан Мицов Йорданов

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Денка Кирилова Йорданова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Светла Василева Кившанова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Атанаска Друмева Неделчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Марин Пламенов Илиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Семиха Динчерова Карамустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Павлинка Колева Драгойчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Бонка Стефанова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначения член, анулира издаденото удостоверение на освободения.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 14:47 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения