Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 61-НС/10.06.2021 г. и Решение № 112-НС/30.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Исперих и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, на СИК № 181400006, № 181400013, № 181400015 № 181400019, № 181400018, № 181400024, № 181400028, № 181400034 и ПСИК № 181400042

Със свои Решение № 61-НС/10.06.2021 г. и Решение № 112-НС/30.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Исперих и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК и ПСИК в община Исперих, както следва:

 

 1. С вх. № 273/09.07.2021 г. чрез Мария Господинова – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на ПСИК № 181400042, с. Старо селище и допълване списъка на резервните членове в община Исперих, състояща се в следното:

- Допълва списъка с резервни членове с лицето Илиана Хубавенова Илиева, ЕГН …………….., образование: …………….., телефон за контакт: ……………..

- Освобождава като „секретар“ ПСИК № 181400042, с. Старо селище – Калоян Ботев Стоянов и на негово място на длъжността „секретар“ назначава – Илиана Хубавенова Илиева, ЕГН …………….., образование: …………….., телефон за контакт: ……………..

 

 1. С вх. № 277/09.07.2021 г. чрез Ариф Васви – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК № 181400024, с. Лъвино, състояща се в следното:

 - Освобождава като „член“ СИК № 181400024, с. Лъвино – Сузан Мехмед Меджид, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Бирсен Гюнай Мехмед, ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

 1. С вх. № 280/09.07.2021 г. чрез Христо Аргилов – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК № 181400006, с. Делчево и допълване списъка на резервните членове в община Исперих, състояща се в следното:

 

3.1 Допълва списъка с резервни членове, както следва:

-  Седат Джеват Хамид,ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. ……………..;

- Виолета Тодорова Дойчева, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност – …………….., тел. ……………..;

- Виктория Орлинова Димитрова, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност –…………….., тел. ……………..;

-Айхан Исмаил Ахмед, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. ……………..;

- Цветелина Миленова Митева, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. ……………..;

 

- освобождава Синан Ружди Селим, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „председател“ в СИК № 181400028, село Подайва, община Исперих, като на негово място назначава – Седат Джеват Хамид, ЕГН: …………….., образование –…………….., тел. ……………...

- освобождава  Венцислава Павлова Николова, ЕГН: …………….., назначена на длъжността „зам. председател“ в СИК № 181400006, село Делчево, община Исперих като на нейно място назначава – Виктория Орлинова Димитрова, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност –…………….., тел. ……………..;

- освобождава  Мирослава Василева Иванова, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „член“ в СИК № 181400015, град Исперих, като на нейно  място назначава – Калоян Олеков  Николов, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. ……………..;

- освобождава  Цветана Иванова Николова, ЕГН: …………….., назначена на длъжността „зам. председател“ в СИК № 181400013, град Исперих, като на нейно  място назначава – Полина Георгиева Маринчева, ЕГН: …………….., образование –…………….., тел. ……………..;

- освобождава  Велислав Цветелинов Стоянов, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „член“ в СИК № 181400019, село Китанчево като на негово място назначава – Айхан Исмаил Ахмед, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. ……………..;

- освобождава Калоян Олеков Николов, ЕГН: …………….., , назначен на длъжността „секретар“ в СИК № 181400034, село Средоселци като на негово   място назначава –  Виолета Тодорова Дойчева, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност – …………….., тел. ……………..;

 

 1. С вх. № 291/09.07.2021 г. чрез Симеон Изворов – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК № 181400018, с. Малко Йонково и допълване списъка на резервните членове в община Исперих, състояща се в следното:

 

Допълва списъка с резервни членове, както следва:

- Мустафа Хюсеин Хасан, ЕГН: …………….., тел. ……………..

 

Освобождава  Гаврилка Гаврилова Станева, ЕГН: …………….. назначена на длъжността „член“ в СИК № 181400018, село Малко Йонково, община Исперих добавя я в списъка с резервни членове,  като на нейно място назначава – Мустафа Хюсеин Хасан, ЕГН: …………….., тел. ……………...

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 61-НС/10.06.2021 г. и Решение № 112-НС/30.06.2021 г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

            РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Исперих, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Илияна Хубавенова Илиева

 

 

 

ИТН

 

2

Виолета Тодорова Дойчева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Виктория Орлинова Димитрова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Айхан Исмаил Ахмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Цветелина Миленова Митева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Седат Джеват Хамид

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7.

Мустафа Хюсеин Хасан

 

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК в община Исперих, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

 

2.1. от СИК № 181400006, с. Делчево - освобождава  Венцислава Павлова Николова, ЕГН: …………….., назначена на длъжността „зам. председател“ в СИК № 181400006, село Делчево, община Исперих като на нейно място назначава – Виктория Орлинова Димитрова, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност –…………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Добри тодоров Тодоров

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Виктория Орлинова Димитрова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Жейлян Севджан Хюсеин

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Недим Неджмидин Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Виолета Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Месуд Хълми Мехмед

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Радка Николаева Славова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Алтан Бюрхан Сали

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Ахмед Метин Ахмед

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.2. от СИК № 181400013, гр. Исперих – освобождава Цветана Иванова Николова, ЕГН: …………….., назначена на длъжността „зам. председател“ в СИК № 181400013, град Исперих, като на нейно  място назначава – Полина Георгиева Маринчева, ЕГН: …………….., образование –…………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Пламен Петров Аврамов

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Полина Георгиева Маринчева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимир Пенчев Иванов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Христомир Василев Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Росица Стоянова христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дилян Тодоров Тотев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Нуртен Небби Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Дария Иванова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Евгения Георгиева Енева

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 

2.3. от СИК № 181400015, гр. Исперих - освобождава  Мирослава Василева Иванова, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „член“ в СИК № 181400015, град Исперих, като на нейно  място назначава – Калоян Олеков  Николов, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Дарина Пенкова Пешева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мария Георгиева Стоянова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Пламен Ангелов Вълков

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Марияна Георгиева Нанкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Калоян Олеков Николов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Татяна Анатолиевна Николова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Стоян Георгиев петров

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Вилдан Ахмет Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Венета Руменова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.4. от СИК № 181400019, с. Китанчево - освобождава  Велислав Цветелинов Стоянов, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „член“ в СИК № 181400019, село Китанчево като на негово   място назначава – Айхан Исмаил Ахмед, ЕГН: …………….., образование – …………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Веселка Георгиева Илиева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Димитър Чиков Чиков

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Селиме Али Юмер

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Николай Алдинов Алеков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Айхан Исмаил Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Божидарка Петкова Банкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Рушан Исмаил Исмаил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Анатолий Стоянов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Светослава Йовчева Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

 

2.5. от СИК № 181400028, с. Подайва - освобождава Синан Ружди Селим, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „председател“ в СИК № 181400028, село Подайва, община Исперих, като на негово място назначава – Седат Джеват Хамид, ЕГН: …………….., образование –…………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Седат Джеват Хамид

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Стилиян Михайлов Стайков

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Кенан Заид Кадир

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сюлейман Бейхан Заид

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюлейман Ахмедов Ебазеров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Милчо Иванов Цветков

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Галина Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Елфиде Али Фаик

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Салим Исмаилов Салиев

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 

2.6. от СИК № 181400034, с. Средоселци - освобождава  Калоян Олеков Николов, ЕГН: …………….., назначен на длъжността „секретар“ в СИК № 181400034, село Средоселци, като на негово място назначава –  Виолета Тодорова Дойчева, ЕГН: …………….., образование – …………….., специалност – …………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Кирил Евлогиев Георгиев

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Хайрие Шукри Рафи

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Виолета Тодорова Дойчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Юмер Нури Хабил

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Денис Гюнур Фикрет

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветалина Ангелова Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Иванка Василева Добрева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначения член, анулира издаденото удостоверение на освободения.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 14:50 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения