Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 64-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, СИК № 181700004

Постъпило предложение от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез Огнян Досев Обрешков - упълномощен представител на коалицията, за допълване списъка с резервни членове и извършване на промяна в състава на СИК № 181700004, с.Градина,  община Лозница, заведено под вх. № 287/09.07.2021г., а именно:

1.1.За допълнение на списъка с резервни членове с лицето:

- Павел Веселинов Петков с ЕГН …………….., образование – …………….., специалност – …………….., телефонен номер – ……………..;

- от СИК № 181700004, с.Градина освобождава - Тодор Станчев Мицов, назначен на длъжността  „член“ и на негово място на длъжността „член“ назначава - Павел Веселинов Петков с ЕГН …………….., образование – …………….., специалност – …………….., телефонен номер – ……………..

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 64-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Лозница, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Павел Веселинов Петков

 

 

 

ДБО

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК в община Лозница, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. от СИК № 181700004, с.Градина освобождава - Тодор Станчев Мицов, назначен на длъжността „член“ и на негово място на длъжността „член“ назначава - Павел Веселинов Петков с ЕГН …………….., образование – …………….., специалност – …………….., телефонен номер – …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Бахтюгюл Исмет Юзеир

 

председател

 

 

ДПС

 

2

Станка Бонева Маринова

 

зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Венета Пенчева Костадинова

 

секретар

 

 

ИТН

 

4

Румен Петров Иванов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Павел Веселинов Петков

 

член

 

 

ДБО

 

6

Данчо Стоянов Йорданов

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Росица Малинова Друмева

 

член

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначения член, анулира издаденото удостоверение на освободения.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:02 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения