Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 59-НС/08.06.2021г. на РИК-Разград, назначаване съставите на СИК и утвърждаване на списъка с резервните членове в Община Завет в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., и промяна в състава СИК № 181100004, № 181100011, № 181100012, № 181100015 и № 181100016

 1. с вх. № 272/09.07.2021г., чрез арх. Денис Татар – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е постъпило предложение за промяна в състава на СИК № 181100004, с. Веселец, състояща се в следното:

 

- Освобождава от СИК № 181100004, с. Веселец от длъжността „председател“- Емине Мехмед Исуф с ЕГН …………….., и на нейно място на длъжността „председател“ назначава  -  Сюзан Али Юнал с ЕГН …………….., образование – …………….., специалност …………….., тел. ……………...

 1. с вх. № 286/09.07.2021г., чрез Иван Иванов – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промени в съставите на СИК № 181100015, гр. Завет и № 181100016, с. Брестовене, състоящи се в следното:

 

- Освобождава от СИК № 181100015, гр. Завет от длъжността „член“- Асибе Бейти Сали с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Лазар Великов Стоев с ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава от СИК № 181100016, с. Брестовене от длъжността „член“ - Лазар Великов Стоев с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Асибе Бейти Сали с ЕГН ……………..;

 

 1. с вх. № 291/09.07.2021г., чрез Симеон Изворов – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промени в съставите на СИК № 181100011, с. Острово и № 181100012, с. Острово, състоящи се в следното:

 

- Освобождава от СИК № 181100011, с. Острово от длъжността „член“- Никол Петрова Бонева с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Мирослав Стоянов Станчев с ЕГН ……………..;

 

- Освобождава от СИК № 181100012, с. Острово от длъжността „член“- Мирослав Стоянов Станчев с ЕГН ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава - Никол Петрова Бонева с ЕГН ……………..;

 

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 59-НС/08.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Завет, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Сюзан Али Юнал

 

 

 

ДПС

 

 

 1. Допуска промяна в състава на СИК в община Завет, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. Освобождава от СИК № 181100004, с. Веселец от длъжността „председател“ - Емине Мехмед Исуф с ЕГН …………….., и на нейно място на длъжността „председател“ назначава  -  Сюзан Али Юнал с ЕГН …………….., образование – …………….., специалност …………….., тел. …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Сюзан Али Юнал

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мариела Тодорова Заркова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мара Димитрова Хаджиилиева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Румяна Иванова Петкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Гюлюмсер Якуб Якуб

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Христина Великова Недева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Георги Петров Стоянов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Селиман Кямил Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Донка Генчева Стефанова

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.2.  Освобождава от СИК № 181100011, с. Острово от длъжността „член“- Никол Петрова Бонева с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Мирослав Стоянов Станчев с ЕГН …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мехмед Исметов Неджибов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Севилджан Ахмет Якуб

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Мирела Петрова Мирошниченко

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йорданка Дякова Дякова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Грациел Димитров Халаджов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Назен Расим Кула

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Атанас Спасов Анастасов

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Юлиян Янков Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мирослав Стоянов Станчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.3. Освобождава от СИК № 181100012, с. Острово от длъжността „член“- Мирослав Стоянов Станчев с ЕГН ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава - Никол Петрова Бонева с ЕГН …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Петя Неделчева Стоянова-Михова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Анка Стефанова Костадинова

 

Зам. Председател

 

 

БСП за България

 

3

Нури Юсеин Мехмед

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мирослава Иванова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Радослав Алексеев Стоев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Валентин Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Севгюл Мустафова Хабил

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Мехмед Сали Карасали

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Никол Петрова Бонева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.4.  Освобождава от СИК № 181100015, гр. Завет от длъжността „член“- Асибе Бейти Сали с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Лазар Великов Стоев с ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Бонка Петкова Стрезова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Димитър Стефанов Ковачев

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Фикрие Кязим Зюлкяр

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Илкнур Хюсеинова Салимова

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Лазар Великов  Стоев

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Донка Иванова Минева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.5. Освобождава от СИК № 181100016, с. Брестовене от длъжността „член“ - Лазар Великов Стоев с ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Асибе Бейти Сали с ЕГН …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ценка Костадинова Чакърова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Леман Шукри Ахмед

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Себахатин Махмудов Хасанов

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Тодорка Станева Стоянова

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Асибе Бейти Сали

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Фатме Алиосман Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначените членове, анулира издадените удостоверение на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:32 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения