Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК – Разград

Съгласно т.8 от Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. на ЦИК, РИК Разград може да привлича специалисти - технически сътрудници за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, след съгласуване със съответния областен управител.

Председателят докладва, че с писмо изх. № 59/09.07.2021 г. е уведомил Областния управител на Област Разград за привличането на специалисти - технически сътрудници към РИК – Разград, като е заявил, че ще се ангажират до  15 /петнадесет/ лица.

След направените обсъждания и разисквания, персонално гласуване на направените предложения, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ПРИВЛИЧА следните специалисти - технически сътрудници за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК:

- Николай Маринов Инков с ЕГН: ……………..;

- Полина Жекова Жекова с ЕГН: ……………..;

- Русанка Димитрова Неделчева с ЕГН: ……………..;

- Светлин Станчев Симеонов с ЕГН: ……………..;

- Даниел Славчев Иванов с ЕГН: ……………..;

- Акиф Джевадил Хасан с ЕГН: ……………..;

- Красимира Панайотова Димитрова с ЕГН: ……………..;

- Йорданка Неделчева Радева с ЕГН: ……………..;

- Николета Илиева Куцарова с ЕГН: ……………..;

- Румянка Ангелова Иванова с ЕГН: ……………..;

- Петя Станчева Стефанова с ЕГН ……………..;

- Николай Пламенов Пенчев с ЕГН ……………...

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:36 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения