Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Разград, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Лозница, заведено под Вх. № 41/10.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол от 01.06.2021г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Съгласно Протокола, съгласие за ръководните длъжности между представителите на ПП „ДПС“ и коалиция „Демократична България-Обединение“ не е постигнато за следните СИК:

- за СИК №181700005, с. Каменар относно длъжността „Председател“;

- за СИК №181700010, с. Ловско относно длъжността „Заместник-председател“;

- за СИК №181700019, с. Ловско относно длъжността „Заместник-председател“;

- за СИК №181700020, с. Крояч относно длъжността „Секретар“.

С оглед проведеното гласуване, с което РИК-Разград определи съставите на посочените горе секции, в ред:

СИК №181700005, с. Крояч да бъде в състав:

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия/коалиция

Председател

Недрет Шериф Рафи

ДБО

Зам.-председател

Росица Нанева Нешева

БСП за България

Секретар

Пресиян Младенов Петров

ГЕРБ-СДС

Член

Раим Сезгин Раим

ИТН

Член

Димитър Неделчев Димитров

ИСМВ

Член

Лора Симеонова Генова

ИСМВ

Член

Сийка Иванова Американова

ИТН

 

СИК №181700010, с. Ловско да бъде в състав:

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия/коалиция

Председател

Христина Атанасова Христова-Исмаилова

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Айшен Беянч Язаджиева

ДПС

Секретар

Андон Георгиев Тренчев

БСП за България

Член

Муса Юсуф Салих

ГЕРБ-СДС

Член

Кръстинка Маринова Йонкова

ГЕРБ-СДС

Член

Мустафа Ахмедов Джамбазов

ГЕРБ-СДС

Член

Марийка Енчева Петрова

БСП за България

 

СИК №181700019, с. Ловско да бъде в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Иванка Красимирова Гечева

 

председател

 

 

 

 

2

Джейлян Ерол Фикрет

 

зам.председател

 

 

 

 

3

Илми Ахмед Илми

 

секретар

 

 

 

 

4

Бедрие Беянч Хасанова

 

член

 

 

 

 

5

Стефан Георгиев Райков

 

член

 

 

 

 

6

Полина Анастасова Анастасова

 

член

 

 

 

 

7

Доротея Събинова Маликова

 

член

 

 

 

 


СИК №181700020, с. Крояч да бъде в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Даниела Тодорова Бонева

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Ана Димитрова Ненова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Надежда Манева Калинова

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Кадрие Нуриева Мустафова

 

член

ДПС

 

 

 

5

Йордан Павлов Йорданов

 

член

ИСМВ

 

 

 

6

Станко Василев Василев

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Селиме Хюсеинова Скендерова

 

член

ДБО

 

 

 

 

и при постигнато съгласие за съставите на останалите състави на СИК на територията на община Лозница като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК и на основание чл.72 ал.1 т.4  във връзка с чл.89 ал.1 във връзка с чл.91 ал.11 и ал.12 от ИК от Изборния кодекс, постъпило предложение с Вх. № 41/10.06.2021 г.  от Кмета на Община Лозница, Решение №124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение №22-НС/26.05.2021 г. и Решение №30-НС/28.05.2021 г. и двете на РИК-Разград, РИК-Разград,

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 181700001, с. Бели Лом, ул. "Цариградско шосе" №31

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Ерсин Сезгинов Алиев

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Евгения Николова Павлова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Шурай Мустафа Али

 

секретар

ДПС

 

 

 

4

Фатме Идрис Хюсеинова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Мазлум Скендер Руфад

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Милен Петров Арабаджиев

 

член

ДБО

 

 

 

7

Събин Маликов Мехов

 

член

ИСМВ

 

 

 

8

Белчо Димитров Минков

 

член

ИТН

 

 

 

9

Дона Иванова Радева

 

член

БСП за България

 

 

 

               

Единен № на СИК 181700002, с. Веселина, ул. "Христо Ботев"№46

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Айше Ибрахимова Реджеб

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Йордан Иванов Михайлов

 

зам.председател

ИСМВ

 

 

 

3

Ахмед Ибрямов Ахмедов

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Вергиния Демирова Мяхова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Сюлейля Шюкри Басри

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Николай Петров Станчев

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Росен Добрев Добрев

 

член

ДБО

 

 

 

8

Донка Иванова Маринова

 

член

ИТН

 

 

 

9

Венцислав Ананиев Велев

 

член

ИСМВ

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700003, с. Гороцвет, ул. "Искър" №13

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Хюсние Бехчетова Алиева

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Пенка Петкова Петрова

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Сунай Хълми Хасан

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Сабие Исмаилова Ахмедова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Иван Желязков Атанасов

 

член

ИТН

 

 

 

6

Юмют Абдрахимов Ибрахимов

 

член

ДПС

 

 

 

7

Стилияна Иванова Георгиева

 

член

ИСМВ

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700004, с. Градина, ул. "Н. Й. Вапцаров" №37

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Бахтюгюл Исмет Юзеир

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Станка Бонева Маринова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Венета Пенчева Костадинова

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Румен Петров Иванов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Тодор Станчев Мицов

 

член

ДБО

 

 

 

6

Данчо Стоянов Йорданов

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Росицца Малинова Друмева

 

член

ИСМВ

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700005, с. Каменар, ул. "Тодювци" №33

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Недрет Шериф Рафи

 

председател

ДБО

 

 

 

2

Росица Нанева Нешева

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Пресиян Младенов Петров

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Раим Сезгин Раим

 

член

ИТН

 

 

 

5

Димитър Неделчев Димитров

 

член

ИСМВ

 

 

 

6

Лора Симеонова Генова

 

член

ИСМВ

 

 

 

7

Сийка Иванова Американова

 

член

ИТН

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700006, с. Крояч, ул. "Централна "№9

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Сане Мехмедова Ахмедова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Яница Иванова Тодорова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Калинка Русева Бобева

 

секретар

ИСМВ

 

 

 

4

Стоян Савов Тодоров

 

член

БСП за България

 

 

 

5

Сафет Ремзиева Хасанова

 

член

ДПС

 

 

 

6

Реджеб Мехмедов Джамбазов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Дианка Събева Георгиева

 

член

ИТН

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700007, гр. Лозница, ул. "Дружба" №15

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Анита Любенова Димитрова

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Йорданка Енчева Настинова

 

зам.председател

ДБО

 

 

 

3

Виолета Крумова Симеонова

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Юлия Стоянова Христова

 

член

ИТН

 

 

 

5

Димитринка Стоименова Станчева

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Наталия Радославова Иванова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Божана Димитрова Панова

 

член

ИСМВ

 

 

 

8

Яна Мария Пламенова Якимова

 

член

БСП за България

 

 

 

9

Гюлбахар Абтулова Хамидова

 

член

ДПС

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700008, гр. Лозница, ул. "Дружба" №21

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Туркие Ахмедова Кунгьова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Маргарита Христова Минкова

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Светла Илиева Георгиева

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Светла Михайлова Конова

 

член

ИСМВ

 

 

 

5

Салиха Мехмедова Дурльова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Силвия Вергилова Мизурска

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Камелия Свиленова Конова

 

член

ИТН

 

 

 

8

Айше Мазлум Керим

 

член

ДПС

 

 

 

9

Светла Станчева Стоянова

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700009, гр. Лозница, ул. "Дружба" №31

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Пламена Събева Христова

 

председател

ДБО

 

 

 

2

Надежда Георгиева Недялкова

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Набие Усаинова Терзийска

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Анелия Атанасова Стефанова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Савка Маринова Колева

 

член

ИСМВ

 

 

 

6

Росица Пенкова Христова

 

член

ИТН

 

 

 

7

Божидарка Петрова Петрова

 

член

ИТН

 

 

 

8

Мария Тодорова Ботева

 

член

БСП за България

 

 

 

9

Исмаил Сали Челек

 

член

ДПС

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700010, с. Ловско, ул. "Стара планина" №6

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Христина Атанасова Христова-Исмаилова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Айшен Беянч Язаджиева

 

зам.председател

ДПС

 

 

 

3

Андон Георгиев Тренчев

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Муса Юсуф Салих

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Кръстинка Маринова Йонкова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Мустафа Ахмедов Джамбазов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Марийка Енчева Петрова

 

член

БСП за България

 

 

 

8

Божил Димитров Божилов

 

член

ИСМВ

 

 

 

9

Станислав Валев Стефанов

 

член

ИТН

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700011, с. Манастирци, ул. "Ал. Стамболийски" №22

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Айше Мехмедова Кьорова

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Сълзица Юриева Тупева

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Неджибе Усаинова Дурали

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Анифе Салиева Мельова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Никола Стойнев Георгиев

 

член

ИСМВ

 

 

 

6

Владимир Ванчев Марков

 

член

ИТН

 

 

 

7

Ибрахим Алишев Дурльов

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700012, с. Манастирско, ул. "Бели лом" №20

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Юмгюл Ибрахимова Читакова

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Маргарита Петрова Петкова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Румянка Дянкава Конова

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Андон Йорданов Мичев

 

член

БСП за България

 

 

 

5

Данка Генева Илиева

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Али Мустафа Али

 

член

ИСМВ

 

 

 

7

Недялко Стефанов Неделчев

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700013, с. Сейдол, ул. "Г. С. Раковски" №18А

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Нина Иванова Въчева

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Георги Стоев Генов

 

зам.председател

ДБО

 

 

 

3

Стоян Димитров Петров

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Ремзи Хюсеинов Зърбашев

 

член

ДПС

 

 

 

5

Сафер Алиев Еминов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Зюлфие Рафатова Кичукова

 

член

ДБО

 

 

 

7

Петя Тодорова Колева

 

член

ИТН

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700014, с. Синя Вода, ул. "Ст. Караджа" №14

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Анифе Мусова Джамбазова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Йордан Колев Колев

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Албена Георгиева Хаджиева

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Мустафа Алиев Джамбазов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Сабрие Усаинова Терзийска

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Гюлшен Мехмедали Али

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Муса Усайнов Тупев

 

член

БСП за България

 

 

 

8

Атидже Джевдет Кунгьова

 

член

ДПС

 

 

 

9

Шабан Рафатов Кичуков

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700015, с. Студенец, ул."Странджа"№18

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Леонета Никифорова Атанасова

 

председател

 

 

 

 

2

Христо Генчев Любенов

 

зам.председател

 

 

 

 

3

Сейхан Мехмедов Ниязиев

 

секретар

 

 

 

 

4

Петър Спасов Петров

 

член

 

 

 

 

5

Гюрсел Хасан Мюмюн

 

член

 

 

 

 

6

Надка Стефанова Григорова

 

член

 

 

 

 

7

Петър Филипов Христов

 

член

 

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700016, с. Трапище, ул. "Христо Ботев" №27

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Муса Велиев Дурльов

 

председател

БСП за България

 

 

 

2

Пахтен Айнурова Рафетова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Гинка Атанасова Гецова

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Хюлия Джевдетова Мехмедова

 

член

ГЕРБ

 

 

 

5

Сами Юмметов Самие

 

член

ГЕРБ

 

 

 

6

Арфе Мустафа Сабри

 

член

ИСМВ

 

 

 

7

Икбале Шевкъева Исмаилова

 

член

ДПС

 

 

 

8

Искрен Сашов Маринова

 

член

ИТН

 

 

 

9

Васил Георгиев Василев

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700017, с. Тръбач, ул. "Венелин" №16

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Димитър Илиев Стефанов

 

председател

ИСМВ

 

 

 

2

Владислава Асенова Василева

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Виктория Бориславова Георгиева

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Станимир Петков Стоилов

 

член

ИТН

 

 

 

5

Исмаил Исмаилов Мемишев

 

член

ДПС

 

 

 

6

Петър Ивелинов Иванов

 

член

ДБО

 

 

 

7

Бойка Иванова Цонева

 

член

БСП за България

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700018, с. Чудомир, ул. "Лудогорие" №16

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Марийка Георгиева Начкова

 

председател

БСП за България

 

 

 

2

Миглена Веселинова Друмева

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Али Мусов Кадънчев

 

секретар

ГЕРБ

 

 

 

4

Марийка Асенова Станева

 

член

ИСМВ

 

 

 

5

Анифе Расимова Алиева

 

член

ДПС

 

 

 

6

Ремзи Якубов Мехмедов

 

член

ДПС

 

 

 

7

Анатолий Руменов Младенов

 

член

ДБО

 

 

 

               
               

Единен № на СИК 181700019, с. Ловско, ул."Ст.планина"№8, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Иванка Красимирова Гечева

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Джейлян Ерол Фикрет

 

зам.председател

ДПС

 

 

 

3

Илми Ахмед Илми

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Бедрие Беянч Хасанова

 

член

ДПС

 

 

 

5

Стефан Георгиев Райков

 

член

БСП за България

 

 

 

6

Полина АНастасова Анастасова

 

член

ДБО

 

 

 

7

Доротея Събинова Маликова

 

член

ИСМВ

 

 

 

             

 

 

 

 

 

           

Единен № на СИК 181700020, с. Крояч, ул. "Апшерон" №2, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Даниела Тодорова Бонева

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Ана Димитрова Ненова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Надежда Манева Калинова

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Кадрие Нуриева Мустафова

 

член

ДПС

 

 

 

5

Йордан Павлов Йорданов

 

член

ИСМВ

 

 

 

6

Станко Василев Василев

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Селиме Хюсеинова Скендерова

 

член

ДБО

 

 

 

                                                                                 
 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Лозница.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия/

коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Нурие Адемова Салиева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Мехмед Джемалов Пашов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Цветелина Николаева Василева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Емилия Малинова Данаилова

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Бекир Нихатов Джевдетов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Николай Георгиев Нинов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

7

Илия Колев Недев

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

1

Зюлфие Мехмедова Хюсеинова

 

ДПС

 

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.06.2021 в 00:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения