Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Разград, 19.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Кубрат в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

При РИК-Разград е постъпило писмо от Кмета на Община Кубрат, депозирано под Вх. №64/18.06.2021 г., за броя на подадени заявления от избиратели с трайни увреждания, които следва да упражнят правото си на глас чрез гласуване в секция с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Населено място

Брой заявления

1

с. Беловец

14

2

с. Бисерци

29

3

с. Божурово

12

4

с. Горичево

13

5

с. Звънарци

13

6

гр. Кубрат

22

7

с. Медовене

2

8

с. Мъдрево

15

9

с. Севар

15

10

с. Сеслав

10

11

с.Тертер

10

Общ брой заявления

155


Съгласно чл.90, ал.1, изречение първо от ИК, уреждащ условията за назначаване на подвижните избирателни комисии, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл.37 ИК.

 Регламентираният в Решение №225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, ред за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия, визира две хипотези: когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления на избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес) и когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

С оглед изложеното и съгласно броя на подадени заявления по чл.37 ИК, броят на ПСИК на територията на община Кубрат следва да е:

Населено място

Брой заявления

Брой ПСИК

1

с. Беловец

14

1

2

с. Бисерци

29

1

3

с. Божурово

12

1

4

с. Горичево

13

1

5

с. Звънарци

13

1

6

гр. Кубрат

22

1

7

с. Мъдрево

15

1

8

с. Севар

15

1

9

с. Сеслав

10

1

10

с.Тертер

10

1


Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, писмо от кмета на Община Кубрат с вх. №64/18.06.2021 г. и раздел II, т.8, т.11 и т.12 от Решение №225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

Определя броя на секциите  за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Кубрат в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

Населено място

Брой заявления

Брой ПСИК

1

с. Беловец

14

1

2

с. Бисерци

29

1

3

с. Божурово

12

1

4

с. Горичево

13

1

5

с. Звънарци

13

1

6

гр. Кубрат

22

1

7

с. Мъдрево

15

1

8

с. Севар

15

1

9

с. Сеслав

10

1

10

с.Тертер

10

1


Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 19.06.2021 в 17:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения