Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Разград, 25.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Исперих, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Уведомление от секретаря на община Исперих с изх.№ К-1003/25.06.2021г. относно броя на подадените заявления по чл. 37 от ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, заведено под вх. № 104/25.06.2021 г. при РИК-Разград, в което се посочва, че към 25.06.2021г. в общинска администрация Исперих са постъпили долу описания брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от посочените населените места на територията на Община Исперих, както следва:

Населено място

брой заявления

1

с.Подайва

45

2

с. Лъвино

67

3

с. Делчево

1

4

с. Вазово

3

5

с. Лудогорци

21

6

с. Старо селище

31

7

с. Йонково

23

8

с. Малко Йонково

32

9

с. Китанчево

59

10

с. Тодорово

58

11

с. Голям Поровец

15

12

с. Печеница

8

13

с. Духовец

7

14

с. Белинци

4

15

гр. Исперих

12

 

Съгласно чл.90, ал.1, изречение първо от ИК, уреждащ условията за назначаване на подвижните избирателни комисии, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл.37 ИК.

            Регламентираният в Решение №225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, ред за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия, визира две хипотези: когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления на избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес) и когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

С оглед изложеното и съгласно броя на подадени заявления по чл.37 ИК, броят на ПСИК на територията на община Исперих следва да е:

Населено място

брой заявления

Брой ПСИК

1

с.Подайва

45

1

2

с. Лъвино

67

1

3

с. Лудогорци

21

1

4

с. Старо селище

31

1

5

с. Йонково

23

1

6

с. Малко Йонково

32

1

7

с. Китанчево

59

1

8

с. Тодорово

58

1

9

с. Голям Поровец

15

1

10

гр. Исперих

12

1

 

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 вр. чл.90, ал.1, изречение второ вр. чл.37 от ИК и раздел ІІ, т.8, т.11 и т.12 от Решение №225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и писмо от кмета на Община Исперих с вх. №104/25.06.2021 г., РИК-Разград,

РЕШИ:

Определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на Община Исперих, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Населено място

брой заявления

Брой ПСИК

1

с.Подайва

45

1

2

с. Лъвино

67

1

3

с. Лудогорци

21

1

4

с. Старо селище

31

1

5

с. Йонково

23

1

6

с. Малко Йонково

32

1

7

с. Китанчево

59

1

8

с. Тодорово

58

1

9

с. Голям Поровец

15

1

10

гр. Исперих

12

1

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 26.06.2021 в 05:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения