Заседания

Заседание от дата 14.05.2024 от 17:30 часа.

Решения

№ 66-НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на кандидат, регистриран в кандидатската листа на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в Осемнадесети изборен район – Разградски в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 65-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на РИК-Разград за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и на ролките със специализирана хартия за машинно гласуване за Осемнадесети изборен район – Разградски, както и за осъществяване на контрол при транспортиране и доставка на същите, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 64-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в община Цар Калоян, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 63-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Самуил, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 62-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Разград, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 61-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 60-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Кубрат, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 59-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Исперих, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 58-ЕП/НС / 14.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове в община Завет, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 94-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

  • № 93-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 92-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения