№ 155-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Устен сигнал, подаден по телефона в 17:10ч., в изборния ден от гражданин касаещ несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК в СИК № 181600009 на територията на община Кубрат.

№ 154 - НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 16 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600023 в с. Стражец, община Разград.

№ 153 - НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 15 от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград.

№ 152 - НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 14 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Валентин Стефанов Василев – областен координатор за област Разград на ПП ГЕРБ, касаеща сигнал за извършване на предизборна агитация пред изборните секции в с. Ясеновец – СИК № 27, СИК № 28 и СИК № 29.

№ 151 - НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 13 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Валентин Стефанов Василев – областен координатор за област Разград на ПП ГЕРБ, касаеща сигнал за нарушение на чл. 183 ал. 5 от ИК, а именно смъкване и унищожаване на агитационен материал на ПП ГЕРБ от адрес: гр. Разград, ул. Осъм № 4, офис на ПП ГЕРБ в гр. Разград.

№ 150-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 12 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград изразяващо се в нерегламентирана агитация от автомобил спрял непосредствено до секцията и облепен с плакати на ПП ДПС.

№ 149-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 11 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от ПП ГЕРБ относно твърдения за неоснователни обвинения в извършване на неразрешена предизборна агитация, подадена по електронен път.

№ 148-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Заменя в състава на СИК № 182900008 – Семра Ридван Рамадан и на СИК № 182900011 – Айшегюл Хасан Ахмед на територията на община Самуил поради неявяване в изборния ден.

№ 147-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Заменя в състава на СИК № 182600055 на територията на община Разград, поради неявяване в изборния ден.

№ 146-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Допълва състава на резервите и промяна в състава на СИК № 181400022 на територията на община Исперих.

№ 145-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резерви и промяна в състава на СИК № 181600001 на територията на община Кубрат.

№ 144-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 10 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Стоянка Донева Якимова общински координатор на ПП ГЕРБ относно нарушение на чл. 182 ал. 4 от ИК.

№ 143-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резерви и промяна в състава на СИК № 182600013 и СИК № 182600028 на територията на община Разград.

№ 142-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резервите и промяна в състава на СИК №182600063 на територията на община Разград.

№ 141-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Допълване състава на резервите и промяна в състава на СИК № 1836000003, СИК № 183600008 и СИК № 183600009 на територията на община Цар Калоян.

№ 140-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа за народни представители на КП „Реформаторски блок – Глас народен“ в осемнадесети изборен район – Разградски в изборите на 26 март 2017г.

№ 139-НС / 24.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резерви и промяна в състава на СИК № 182600053 и СИК № 182600054 на територията на община Разград.

№ 138-НС / 24.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резерви и промяна в състава на СИК № 181400003 и СИК № 181400007 на територията на община Исперих.

№ 137-НС / 24.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резерви и промяна в състава на СИК № 182900005, СИК № 182900007, СИК № 182900009, СИК № 182900010 и СИК № 182900013 на територията на община Самуил.

№ 136-НС / 24.03.2017

ОТНОСНО : Допълване списъка с резервите и промяна в състава на СИК №182600034 и СИК № 182600065 на територията на община Разград.

Календар

Решения

  • № 155-НС / 26.03.2017

    относно: Устен сигнал, подаден по телефона в 17:10ч., в изборния ден от гражданин касаещ несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК в СИК № 181600009 на територията на община Кубрат.

  • № 154 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 16 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600023 в с. Стражец, община Разград.

  • № 153 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 15 от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград.

всички решения