Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 153 - НС
Разград, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 15 от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград.

По жалбата беше извършена проверка от членовете на РИК – Разград Катинка Матеева и Мирослав Добрев. Същите посетиха секция 182600029. Около района на СИК на два стълба е имало разлепени плакати, които  в момента на проверката бяха разкъсани и по стълбовете имаше само книжни остатъци. Намиращите се в момента агитационни материали на ПП ГЕРБ и КП „Нова република“ са поставени на постройка намираща се на разстояние повече от 50 метра от изборното помещение.

По отношение на това твърдение от жалбата се установи, че не  е на лице нарушение на ИК, поради което проверяващите считат че жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

Р Е Ш И :

Отхвърля Жалба с вх. № 15 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно неправомерно поставени агитационни материали в близост до СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград, като неоснователна.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 26.03.2017 в 16:26 часа

Календар

Решения

  • № 155-НС / 26.03.2017

    относно: Устен сигнал, подаден по телефона в 17:10ч., в изборния ден от гражданин касаещ несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК в СИК № 181600009 на територията на община Кубрат.

  • № 154 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 16 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600023 в с. Стражец, община Разград.

  • № 153 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 15 от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград.

всички решения