Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Разград, 26.03.2017

ОТНОСНО: Устен сигнал, подаден по телефона в 17:10ч., в изборния ден от гражданин касаещ несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК в СИК № 181600009 на територията на община Кубрат.

По сигнала РИК – Разград  изиска справка от служба ГРАОН от НБД „Население“, от която е видно, че член и секретар на СИК № 181600009 са брат и сестра.

Чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК изрично забранява членове в една и съща СИК да бъдат братя и сестри по между си.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

Р Е Ш И :

1. Освобождава като член на СИК № 181600009 лицето Тодор Йорданов Тодоров, предложен от КП „Реформаторски блок – Глас народен“.

 

2. Анулира издаденото удостоверение на член на СИК № 181600009 на лицето Тодор Йорданов Тодоров.

 

3. Незабавно да бъде информиран председателя на СИК № 181600009 за настоящето решение и да бъдат предприети действия по изпълнението му като се изземе издаденото удостоверение на освободения член.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Любица Иванова Бочева

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 26.03.2017 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 155-НС / 26.03.2017

    относно: Устен сигнал, подаден по телефона в 17:10ч., в изборния ден от гражданин касаещ несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ал. 2 от ИК в СИК № 181600009 на територията на община Кубрат.

  • № 154 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 16 от регистъра на жалби и сигнали на РИК – Разград от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600023 в с. Стражец, община Разград.

  • № 153 - НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх. № 15 от Денчо Стоянов Бояджиев – председател на Общинския предизборен щаб на БСП гр. Разград относно нарушение в СИК № 182600029 в с. Ясеновец, община Разград.

всички решения