Архив избори:
13.11.2016

Съобщение

В РИК - Разград (18 избирателен район) към 07:46 часа във всички избирателни секции е открит изборния ден и същите работят нормално.

13.11.2016

Съобщение

В РИК - Разград (18 избирателен район) към 20:20 часа във всички избирателни секции е приключил изборния ден.

11.11.2016

Сканиран образец на Бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г. за РИК Разград

10.11.2016

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 18-ти район-РАЗГРАДСКИ  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районна избирателна комисия 18-ти район Разградски за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г., оповестява организацията за транспортиране и предаване на изборните материали за гласуване на 12.11.2016г. /събота/ в СИК на териториите на:

 

Община Разград:

 • за членове на СИК от № 182600001 до № 182600029 от община Разград - в рамките на партер и първи етаж за времето от 12:45 ч. до 14:30 ч.;
 • за членове на СИК от № 182600030 до № 182600068 от община Разград - в рамките на партер и първи етаж за времето от 14:45 ч. до 16:30 ч.

Община Кубрат:

   Група I

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

030

Кубрат

Болница

14:05

 

010

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 

 

011

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

14:20

 

012

Кубрат

О У “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1 вход към павилиона

 

 

018

Кубрат

Квартал Дряново - здравна служба

15:00

 

015

Кубрат

ПУИ "II Берон” - горен вход

15:15

 

013

Кубрат

ПГ, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

 

 

014

Кубрат

ПГ. ул.”Цар Иван-Асен II” №9

15:30

 

016

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”-вход към ул. “Гагарин”

 

 

017

Кубрат

СОУ -‘Хр. Ботев” - актова зала

15:55

 

32

Кубрат

СОУ 'Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Беловец

33

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Кубрат

34

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

16:15

ПСИК

Мъдрево

35

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Севар

 

 Група II

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

022

Равно

Читалище, ул.”Иван Вазов” № 25

14:15

 

009

Каменово

Читалище, ул. “Трапезица” № 46

14:35

 

019

Медовене

Читалище, ул.”Хан Аспарух” № 20

14:55

 

023

Савин

Читалище, ул. “Здравец” № 2-а

15:15

 

024

Севар

Читалище, ул.Гагарин” №1 - актова зала

 

 

025

Севар

Училище, ул. “Кирил и Методий” № 14

15:30

 

020

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” № 77

 

 

021

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” № 77

16:00

 

027

Гертер

Ул."Ал. Стамболийски" № 30

16:25

 

031

Тертер

Дом за стари хора

16:45

 

 

   Група III

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

001

Беловец

Читалище, ул. “Искър” №2

 

14:10

 

002

Беловец

Училище, ул. “В. Левски” №31

 

026

Сеслав

Училище, ул.”Ал. Стамболийски” №24

14:40

 

029

Юпер

Читалище, ул ”Хр. Ботев” №1

15:00

 

008

Звънарци

Читалище, "Васил Левски - 1932"

15:.20

 

005

Божурово

Читалище, ул. “В. Левски” №32

15:40

 

003

Бисерци

Училище, ул.”Бисер” №62

 

16:00

 

004

Бисерци

Читалище, ул. “Бисер” №25

 

007

Задруга

Читалище, ул. “Христо Ботев” № 22

16:30

 

028

Точилари

Читалище, ул. “Цар Калоян” № 16

16:45

 

006

Горичево

Читалище, "Стефан Караджа - 1935"

17:00

 

 

Община Лозница:

 • На 12 ноември 2016г. от 14:00 часа в сградата на Общината в гр. Лозница

Община Завет:

      Тръгване от Общинска администрация гр. Завет 15:00 часа;

 • в с. Брестовене - секции № 1, 2 и 3 – 15:05 ч. – 15:25 ч.;
 • в с. Острово - секции № 10, 11 и 12- 15:35 ч. – 16:00 ч.;
 • в гр. Завет - секции № 5, 6, 7 и 8 – 16:25 ч. – 16:50 ч.;
 • в с. Сушево - секция № 14 – 17:00 ч. – 17:10 ч.;
 • в с. Прелез - секция № 13 – 17:20 ч. – 17:30 ч.;
 • в с. Веселец - секция № 4 – 17:40 ч. – 17:50 ч. ;
 • в с. Иван Шишманово - секция № 9 – 17:50 ч. – 18:00 ч.

Община Цар Калоян:

 • в гр. Цар Калоян от 11.00 ч. – сградата на Общината
 • в с. Костанденец – секция № 4 - 13:00 ч. – 13:15 ч.;
 • в с. Езерче – секции № 1, 2 и 3 – 14:00 ч. – 14:30 ч.

Община Самуил:

   I- во направление:

   с. Самуил - с. Голям Извор /13:15 ч./ - с. Хърсово /13:30 ч./ - с. Голяма вода /13:45 ч./ - с. Кара Михал /14:00 ч./ - с. Богданци / 14:20 ч./ - с. Ножарово /14:35 ч./ - с. Владимировци /15:00 ч./ - с. Здравец /15:30 ч./ - с. Пчелина /16:00 ч./, където са включени секции с /№... № 001, 003,004, 005,006, 008, 010, 011, 012, 014/.

Час на тръгване I-во направление : 13:00 часа

   II - во направление:

   с. Самуил /13:10 ч./ - ЦДГ - с. Самуил /13:30 ч./- Читалище/ - с. Кривица /13:45 ч./ - с. Богомиловци/14:10 ч./ - с. Хума / 14:30 ч./ - с.Желязковец /15:00 ч./, където са включени секции с / №...№ 002, 007, 009, 013,015, 016 /.

 

Община Исперих:

13:00 ЧАСА НАЧАЛО и ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПРЕЗ 20 МИНУТИ

 • I-ви лъч

с. Лъвино – Секция № 24, 25

с. Къпиновци – Секция № 22

с. Средоселци – Секция № 34

с. Подайва – Секция № 28, 29

с. Белинци – Секция №1

с. Духовец – Секция №5

 • II -ви лъч

с. Голям Поровец – Секция № 4

с. Лудогорци – Секция № 23

с. Старо Селище - Секция № 33

с. Бърдоква - Секция № 2

с. Малко Йонково - Секция № 18

с. Йонково - Секция № 17

 • III -ви лъч

с. Драгомъж - Секция № 26

с. Малък Поровец - Секция № 27

с. Свещари - Секция № 32

с. Райнино - Секция № 31

с. Вазово - Секция № 3

 • IV -ви лъч

с. Яким Груево - Секция № 36

с. Конева - Секция № 21

с. Китанчево - Секция № 19, 20

с. Тодорово - Секция № 35

с. Печеница -  Секция № 30

с. Делчево - Секция № 6

 • V -ви лъч

гр. Исперих - Секция № 7 / ул. „Шести Септември“ № 41 А/

 • Секция № 8 /Гимназия „Васил Левски“/
 • Секция № 9 /ЦДГ № 5/
 • Секция № 10 / У-ще „В. Априлов“/
 • Секция № 11 /Бивш пенсионерски клуб/

 

 • VI -ви лъч

гр. Исперих - Секция № 12 /Читалище/

 • Секция № 15 / У-ще „Хр. Ботев“ – старо/
 • Секция № 14 / Ист. музей – вх.от към футболен комп./
 • Секция № 16 / Исторически музей /
 • Секция № 13/ У-ще „Хр. Ботев“ – ново/
06.11.2016

Съобщение

В РИК - Разград (18 избирателен район) към 08:10 часа във всички избирателни секции е открит изборния ден и същите работят нормално.

06.11.2016

Съобщение

В РИК - Разград (18 избирателен район) към 20:40 часа във всички избирателни секции е приключил изборния ден.

03.11.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия 18-ти район Разградски за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016г., оповестява организацията за транспортиране и предаване на изборните материали за гласуване на 05.11.2016г. /събота/ в СИК на териториите на:

 

Община Цар Калоян - Промяна в графика:

 • в гр. Цар Калоян от 13.00 ч. – сградата на Общината
 • в с. Костанденец – секция № 4 - 14:00 ч. – 14:15 ч.;
 • в с. Езерче – секции № 1, 2 и 3 – 14:45 ч. – 15:30 ч.;
31.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия 18-ти район Разградски за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016г., оповестява организацията за транспортиране и предаване на изборните материали за гласуване на 05.11.2016г. /събота/ в СИК на териториите на:

 

Община Разград:

 • за членове на СИК от № 182600001 до № 182600029 от община Разград - в рамките на партер и първи етаж в сградата на Община Разград, на адрес бул. "Бели Лом"  N 37а за времето от 12:45 ч. до 14:30 ч.;
 • за членове на СИК от № 182600030 до № 182600069 от община Разград - в рамките на партер и първи етаж в сградата на Община Разград, на адрес бул. "Бели Лом"  N 37а за времето от 14:45 ч. до 16:30 ч.

 

Община Кубрат:

   Група I

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

030

Кубрат

Болница

14:05

 

010

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 

 

011

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

14:20

 

012

Кубрат

О У “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1 вход към павилиона

 

 

018

Кубрат

Квартал Дряново - здравна служба

15:00

 

015

Кубрат

ПУИ "II Берон” - горен вход

15:15

 

013

Кубрат

ПГ, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

 

 

014

Кубрат

ПГ. ул.”Цар Иван-Асен II” №9

15:30

 

016

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”-вход към ул. “Гагарин”

 

 

017

Кубрат

СОУ -‘Хр. Ботев” - актова зала

15:55

 

32

Кубрат

СОУ 'Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Беловец

33

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Кубрат

34

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

16:15

ПСИК

Мъдрево

35

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”- нова сграда

 

ПСИК

Севар

 

 Група II

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

022

Равно

Читалище, ул.”Иван Вазов” № 25

14:15

 

009

Каменово

Читалище, ул. “Трапезица” № 46

14:35

 

019

Медовене

Читалище, ул.”Хан Аспарух” № 20

14:55

 

023

Савин

Читалище, ул. “Здравец” № 2-а

15:15

 

024

Севар

Читалище, ул.Гагарин” №1 - актова зала

 

 

025

Севар

Училище, ул. “Кирил и Методий” № 14

15:30

 

020

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” № 77

 

 

021

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” № 77

16:00

 

027

Гертер

Ул."Ал. Стамболийски" № 30

16:25

 

031

Тертер

Дом за стари хора

16:45

 


   Група III

 

 

Нас. място

 

Място на избирателното помещение

 

Час

 

Забележка

001

Беловец

Читалище, ул. “Искър” №2

 

14:10

 

002

Беловец

Училище, ул. “В. Левски” №31

 

026

Сеслав

Училище, ул.”Ал. Стамболийски” №24

14:40

 

029

Юпер

Читалище, ул ”Хр. Ботев” №1

15:00

 

008

Звънарци

Читалище, "Васил Левски - 1932"

15:.20

 

005

Божурово

Читалище, ул. “В. Левски” №32

15:40

 

003

Бисерци

Училище, ул.”Бисер” №62

 

16:00

 

004

Бисерни

Читалище, ул. “Бисер” №25

 

007

Задруга

Читалище, ул. “Христо Ботев” № 22

16:30

 

028

Точилари

Читалище, ул. “Цар Калоян” № 16

16:45

 

006

Горичево

Читалище, "Стефан Караджа - 1935"

17:00

 

 

Община Лозница:

 • На 05 ноември 2016г. от 14:00 часа в сградата на Общината в гр. Лозница 

 

Община Завет:

      Тръгване от Общинска администрация гр. Завет 16:00 часа;

 • в с. Брестовене - секции № 1, 2 и 3 – 16:05 ч. – 16:25 ч.;
 • в с. Острово - секции № 10, 11 и 12- 16:35 ч. – 17:00 ч.;
 • в гр. Завет - секции № 5, 6, 7 и 8 – 17:25 ч. – 17:50 ч.;
 • в с. Сушево - секция № 14 – 18:00 ч. – 18:10 ч.;
 • в с. Прелез - секция № 13 – 18:20 ч. – 18:30 ч.;
 • в с. Веселец - секция № 4 – 18:40 ч. – 18:50 ч. ;
 • в с. Иван Шишманово - секция № 9 – 18:50 ч. – 19:00 ч.

 

Община Цар Калоян:

 • в гр. Цар Калоян от 11.00 ч. – сградата на Общината
 • в с. Костанденец – секция № 4 - 13:00 ч. – 13:15 ч.;
 • в с. Езерче – секции № 1, 2 и 3 – 14:00 ч. – 14:30 ч.;

 

Община Самуил:

   I- во направление:

   с. Самуил - с. Голям Извор /13:15 ч./ - с. Хърсово /13:30 ч./ - с. Голяма вода /13:45 ч./ - с. Кара Михал /14:00 ч./ - с. Богданци / 14:20 ч./ - с. Ножарово /14:35 ч./ - с. Владимировци /15:00 ч./ - с. Здравец /15:30 ч./ - с. Пчелина /16:00 ч./, където са включени секции с /№... № 001, 003,004, 005,006, 008, 010, 011, 012, 014/.

Час на тръгване I-во направление : 13:00 часа

   II - во направление:

   с. Самуил /13:10 ч./ - ЦДГ - с. Самуил /13:30 ч./- Читалище/ - с. Кривица /13:45 ч./ - с. Богомиловци/14:10 ч./ - с. Хума / 14:30 ч./ - с.Желязковец /15:00 ч./, където са включени секции с / №...№ 002, 007, 009, 013,015, 016 /.

 

  Община Исперих:

13:00 ЧАСА НАЧАЛО и ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПРЕЗ 20 МИНУТИ

 • I-ви лъч

с. Лъвино – Секция № 24, 25

с. Къпиновци – Секция № 22

с. Средоселци – Секция № 34

с. Подайва – Секция № 28, 29

с. Белинци – Секция №1

с. Духовец – Секция №5

 • II -ви лъч

с. Голям Поровец – Секция № 4

с. Лудогорци – Секция № 23

с. Старо Селище - Секция № 33

с. Бърдоква - Секция № 2

с. Малко Йонково - Секция № 18

с. Йонково - Секция № 17

 • III -ви лъч

с. Драгомъж - Секция № 26

с. Малък Поровец - Секция № 27

с. Свещари - Секция № 32

с. Райнино - Секция № 31

с. Вазово - Секция № 3

 • IV -ви лъч

с. Яким Груево - Секция № 36

с. Конева - Секция № 21

с. Китанчево - Секция № 19, 20

с. Тодорово - Секция № 35

с. Печеница -  Секция № 30

с. Делчево - Секция № 6

 • V -ви лъч

гр. Исперих -   Секция № 7 / ул. „Шести Септември“ № 41 А/

 • Секция № 8 /Гимназия „Васил Левски“/
 • Секция № 9 /ЦДГ № 5/
 • Секция № 10 / У-ще „В. Априлов“/
 • Секция № 11 /Бивш пенсионерски клуб/
 • VI -ви лъч

гр. Исперих - Секция № 12 /Читалище/

 • Секция № 15 / У-ще „Хр. Ботев“ – старо/
 • Секция № 14 / Ист. музей – вх.от към футболен комп./
 • Секция № 16 / Исторически музей /
 • Секция № 13/ У-ще „Хр. Ботев“ – ново/
28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

26.10.2016

Сканиран образец на Бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. за РИК Разград

05.10.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Разград на 06.10.2016г. от 17:30 часа

21.09.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Разград на 26.09.2016г. от 17:30 часа

20.09.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Разград на 21.09.2016г. от 17:30 часа

19.09.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Разград на 20.09.2016г. от 17:00 часа

17.09.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Разград на 19.09.2016г. от 17:30 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 147 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

 • № 146 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

 • № 145 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения