Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 145 – ПВР
Разград, 13.11.2016

ОТНОСНО: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

Извършена беше проверка от членовете на РИК Мирослав Добрев и Светлана Неделчева, които след посещение в района на секцията представиха следния доклад.

СИК № 16 община Кубрат се намира в училище „Христо Ботев“ на разстояние в радиус от 10 метра от изборното помещение и на около 50 метра от района на цялото училище няма разлепени агитационни материали на никоя партия или инициативен комитет. В разговор с председателя на СИК Силвия Джипова същата заяви, че до момента няма нарушение изразяваща се в пряка агитация спрямо гласоподавателите.

Предвид изложеното не са на лице нарушения по чл. 184 ал.1 от ИК и жалбата като НЕОСНОВАТЕЛНА следва да остане без уважение.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 20 от ИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

 РЕШИ:

 Оставя жалба вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър  жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент  без уважение като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.11.2016 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения