Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 146 – ПВР
Разград, 13.11.2016

ОТНОСНО: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

В разпоредбата на чл. 117 ал. 3 са указани условията, на които трябва да отговарят застъпниците при тяхната регистрация. В ИК или в друг нормативен акт  няма забрана застъпниците да имат качеството  кметове на кметства или друго подобно. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция (Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК).

Организацията на изборния процес е в компетенциите на кметове на общини. Кметовете на кметства участват в този процес като обявяват избирателните списъци и осигуряват достъп до помещенията за гласуване. Тези дейности съвсем не могат да се схванат като качество на лицето, което заема в изборният процес, какъвто е смисълът на чл.3 ал.3 от ИК. Там ясно е казано, че едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избори, след което са изброени тези качества. Сред тях отново не фигурира фигурата на кметове на кметства.

В момента на регистрацията си на застъпници всички лица са отговаряли на ИК и други нормативни актове в тази връзка, в това число и лицата посочени в настоящата жалба.

Предвид изложеното не са на лице нарушения по чл. 3 ал.3, респ. чл.117 ал.3 от ИК и жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА и следва да остане без уважение.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 20 от ИК, във връзка с Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

 РЕШИ:

Оставя жалба с вх. № 14/ 13.11.2016 г. от регистър  жалби на РИК – Разград без уважение като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.11.2016 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения