Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 108 – ПВР/ НР
Разград, 06.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 4/ 06.11.2016 г. подадена от общински ръководител на ПП ГЕРБ гр. Кубрат – Красимир Великов.

В РИК Разград е получена  Жалба от общински ръководител на ПП ГЕРБ гр. Кубрат за нерегламентирана  агитация в СИК № 181600002 и  № 181600002 с. Беловец, община  Кубрат. Към жалбата не са приложени доказателства.

С резолюция  председателя на РИК  възлага на членовете на РИК – Антон Монев и Русанка Неделчева  да извършат проверка и изготвят доклад.

При проверката е разговаряно пред СИК 181600002  с Милена Димитрова Илиева – председател на  СИК и с Бюлент Сабриев Салиев –наблюдател на ПП ДПС, които са заявили, че не са не са виждали хора, които да извършват агитация в полза на когото и да било.

В СИК 181600001 е разговаряно с председателя Любка Йорданова Костова, която е заявила, че общинския съветник от квотата на ДПС Ерсин Реджеб  Ахмед заедно с  Шезаир Али собственик на  лек автомобил Рено  Клио с рег.  №  РР 0976ВС са извършвали агитация предизборната секция като са насочвали хората да гласуват за №4.

При разговор с Шезаир Али същият не отрича, че е возил хора но не си спомня колко души е превозвал. Също така председателя на СИК заяви, че член от СИК - Миннет Исмаилова Сюлейманова – ЕГН: **********, тел. *** на няколко пъти се е обаждала по телефона и е разговаряла с неизвестно лице като му е съобщавало колко души са гласували, кой още не е гласувал, включително е споменавала и имена, но по-късно същата е била заменена с Решение на РИК.

Представителите на РИК са разговаряли и със свидетеля Севджан Идризов Шабанов от с. Беловец адрес ул. Перущица, който е споделил, че на няколко пъти е виждал Шезаир Али с автомобила си да превозва хора до секциятакоето е документирано със снимки направени от  Зелиха Ахмед Представителите на РИК са разговаряли с лицето Зелиха Тахсин Ахмед от с. Беловец ул. хан Аспарух №44,  която е споделила, че на няколко пъти е виждала Шезаир Али да превозва хора до секцията  и е направила снимки на автомобила, които е предоставила на проверяващите членовете на РИК.

При разговор с Шезаир Али същият е споделил, че действително притежава лек автомобил и в изборния ден е превозил единствено трима души, тъй като са трудно подвижни и не е осъществявал предизборна агитация.

Представителите на РИК предоставят два броя снимки предоставени от свидетелката Зелиха Ахмед.

РИК Разград счита, че не са на лице достатъчно доказателства, за осъществена  неправомерна агитация в изборния ден.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 20 от ИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

РЕШИ:

Оставя без уважение жалба  с вх. № 4/ 06.11.2016 г. подадена от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ“ гр. Кубрат-Красимир Великов като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 06.11.2016 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения