Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 111 – ПВР/ НР
Разград, 06.11.2016

ОТНОСНО: Постъпила с вх. № 5/ 06.11.2016 г. жалба на електронната поща на РИК Разград от предизборен щаб на ПП ДПС гр. Исперих, касаеща нарушение на изискванията, на които следва да отговарят застъпниците при тяхното назначаване (чл.117 ал.3 от ИК), изразяващи се в това, че лицата Б.Б и Н.Х са регистрирани като застъпници, а в същото време са служители на Общинска администрация Исперих и са членове на екип при подбор по НП „Асистенти на хора с увреждания“.

Поради горното са наведени доводи за оказване влияние на свободната воля на избирателя и се настоява за подмяна на същите.

В разпоредбата на чл. 117 ал.3  от ИК както и в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК  се съдържат условията, на които следва да отговарят застъпниците. Регистрираните  с решение на РИК застъпници – Б.Б и Н.Х отговарят на изискванията на закона.

Предвид изложеното:

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.20 от ИК и Решение № 3493- ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

РЕШИ:

Оставя без уважение жалба с вх. № 5/ 06.11.2016 г. подадена от предизборния щаб  на  ПП ДПС  Исперих за  несъвместимост  на  качеството   „ застъпник“ със заеманите постове  на Б.Б. и Н.Х. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 06.11.2016 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения