Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 114 – ПВР/ НР
Разград, 06.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 7/ 06.11.2016 г., подадена от Стоян Димитров – преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на 06.11.2016г.

В РИК Разград е получена Жалба от Стоян Димитров – преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на 06.11.2016г., в която се навеждат доводи за липса на организация в СИК на територията на община Разград и в частност СИК 35, 29, 44, 45 в община Разград.

При свои посещения в СИК на територията на цялата община Разград и от подадени справки за активност в изборите на 06.11.2016г., РИК Разград констатира висока заинтересованост от страна на гласоподавателите по отношение на желанието им да реализират своето право на глас. Това реално затруднява СИК, но същите работят съобразно методическите указания, подадени от ЦИК.

До момента в никоя СИК на територията на община Разград няма констатации  за „лишаване на голям брой избиратели от правото им да гласуват“, както е посочено в разглежданата жалба.

Всички СИК са информирани, че гласуването се обявява за приключило след като гласуват избирателите, които са били пред изборното помещение в 20:00 часа, но не по-късно от 21:00 часа.  

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

РЕШИ:

Оставя без уважение жалба  с вх. № 7/ 06.11.2016 г. подадена от Стоян Димитров – преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент и национален Референдум на 06.11.2016г. като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 06.11.2016 в 20:26 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения