Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 121 – ПВР
Разград, 10.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г. от ПП ГЕРБ чрез пълномощника Виолета Иванова Тодорова.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 3493-ПВР/ 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Разград

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА застъпници на ПП ГЕРБ чрез пълномощника Виолета Иванова Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г.

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник (не повече от 1/3 от броя на секциите)

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

Бисер Радославов Асенов

***

***

2

Танер Джефер Ахмед

***

***

3

Хайредин Мехмедов Ахмедов

***

***

4

Рушан Исмаил Исмаил

***

***

5

Севгин Гюледжан Мехмед

***

***

6

Назми Мюмюн Ахмед

***

***

7

Байрам Исмаил Салим

***

***

8

Фикрет Ахмедов Шукриев

***

***

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 10.11.2016 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения