Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 45 – ПВР/ НР
Разград, 26.10.2016

ОТНОСНО: Предложение на общини Лозница, Цар Калоян, Завет, Кубрат, Самуил, Исперих и Разград за организиране транспортирането на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателният апарат или на зрението.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и чл.7, ал.3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

РЕШИ:

Да се оповестят чрез средствата за масово осведомяване / интернет страницата на РИК и вестник „Екип 7“ мерките, предприети от общините в 18 избирателен район – Разградски позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднение в предвиждането да гласуват в изборния ден.

Заявки за транспортиране да се подават на:

Община Лозница

Тел. 08475 2551; 084 898713; 0886 100 699.

Община Цар Калоян

Тел. 08424 23 – 16; 0886467084.

Община Завет

На 05.11.2016г. на тел 08442 20 70 или 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00ч.;

На 06.11.2016г. на тел 08442 20 70 или 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00ч.;

 

Община Кубрат

В работните дни до 04.11.2016г. вкл. на тел: 0848 72020 от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

На 06.11.2016г. на тел: 0848 72020 от 7:00 ч. до 19:00 ч

Община Самуил

В работните дни до 04.11.2016г. вкл. на тел: 08477 20 20;  08477 21 91

с. Самуил, ул „Х. Димитър“ № 2 от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30ч

На 05.11.2016г. на тел. 08477 20 20; 08477 21 91 с. Самуил, ул „Х. Димитър“ № 2 от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;

На 06.11.2016г. на тел: 08477 20 20 с. Самуил, ул „Х. Димитър“ № 2 от 7:00ч. до 19:00ч.

Община Исперих

До 06. 11.2016г. вкл. на тел: 08431 46 14;  08431 36 48 от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.; 0889 52 46 32; 0884 59 84 40 от 7:00 ч. до 18:00 ч.

Община Разград

До 04.11.2016г. вкл. на тел: 084 618 146; 084 618 218 – гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.;

На 05.11.2016г на тел: 084 618 146; 084 618 218 – гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.;

На 06.11.2016г на тел: 084 618 218; 084 618 245 – гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 7:00 ч. до 19:00 ч.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 26.10.2016 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения