Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 64 – ПВР/ НР
Разград, 01.11.2016

ОТНОСНО: Предложение от ПП ГЕРБ Исперих за допълване списъка на резервите.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5,чл.95, чл.96 от ИК и чл.7, ал.3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Районна избирателна комисия в 18 район – Разград

 

РЕШИ:

I. Включва в списъка с резервните членове на ПП ГЕРБ - Исперих лицата:

 1. Надежда Славеева Пенкова, образование – средно – специално;
 2. Величко Тодоров Великов, образование – средно;
 3. Живка Николова Михайлова, образование – висше – педагогика;
 4. Димитричка Станева Тодорова, образование – полувисше – педагогика;
 5. Пламен Петров Аврамов, образование – средно;
 6. Калин Светлов Симеонов, образование – средно;
 7. Стефка Верова Недкова, образование – основно;
 8. Севдие Сали Мехмед, образование – средно;
 9. Парашкева Димитрова Ковачева, образование – висше – педагогика;
 10. Сибел Февзи Мустафа, образование – средно.

     Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 01.11.2016 в 23:32 часа

Календар

Решения

 • № 147 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

 • № 146 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

 • № 145 – ПВР / 13.11.2016

  относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения