Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 77 – ПВР
Разград, 02.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на инициативен комитет на Веселин Н. Марешки за независим кандидат за президент и Петър Ж. Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 3493-ПВР/ 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Разград

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА застъпници на Инициативен комитет на Веселин Н. Марешки за независим кандидат за президент и Петър Ж. Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016г. както следва:

Списък на лицата без несъответствия в проверка от 01.11.2016 на Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов

 
 

Име

ЕГН

 

Лилия Стоянова Пеева

***

 

Даниела Светлозарова Райчева

***

 

Севдалина Борисова Иванова

***

 

Сюлбие Исмаилова Ибрямова

***

 

Хава Яхия Али

***

 

Маргаритка Николова Славова

***

 

Боянка Петрова Йорданова

***

 

Вилма Борисова Ненова

***

 

Иванка Тодорова Георгиева

***

 

Галина Стоянова Пенева

***

 

Надежда Стоянова Йорданова

***

 

Гюлнар Ниязиева Салимова

***

 

Маргарита Петрова Петкова

***

 

Валентина Георгиева Цонева

***

 

Иван Иванов Славов

***

 

Боряна Иванова Бобева

***

 

Севдалина Димитрова Боева

***

 

Сибел Юлян Сабри

***

 

Йълдъз Селманова Вейсалова

***

 

Петя Ганчева Иванова

***

 

Еленка Маринова Петрова

***

 

Надежда Николова Захова

***

 

Юлияна Кръстева Краева

***

 

Румяна Василева Николова

***

 

Никола Иванов Николов

***

 

Пламена Стоянова Христова

***

 

Елеонора Данкова Костадинова

***

 

Цонка Иванова Йорданова

***

 

Данка Иванова Неделчева

***

 

Евшен Мехмедова Касимова

***

 

Вели Хасан Кедик

***

 

Симеон Венелинов Василев

***

 

Ваня Димитрова Хараланова

***

 

Зейнеб Салиева Кедик

***

 

Михаил Богословов Михайлов

***

 

Анета Стефанова Иванова

***

 

Галина Петкова Петкова

***

 

Росен Стойчев Иванов

***

 

Пена Петкова Иванова

***

 

Светлан Цонев Иванов

***

 

Цветалин Иванов Иванов

***

 

Христо Йорданов Христов

***

 

Емилия Иванова Попова

***

 

Стоян Христов Христов

***

 

Галина Дончева Желязкова

***

 

Живко Георгиева Желязкова

***

 

Величка Илиева Христова

***

 

Пенчо Илиев Илиев

***

 

Шенгюл Ахмедова Юмерова

***

 

Серхан Веселинов Кирилов

***

 

Нуртен Адилова Яхова

***

 

Нургюл Адилова Мехмедова

***

 

Якуб Сюлейманов Вейсалов

***

 

Юмгюл Ахмед Кедик

***

 

Ахмед Мерданов Ахмедов

***

 

Илмаз Кадир Дауд

***

 

Беркант Илмаз Дауд

***

 

Мергюл Мехмед Дауд

***

 

Мустафа Мехмед Мустафа

***

 

Венелин Иванов Петков

***

 

Димитър Веселинов Кушков

***

 

Ханифе Селиман Сали

***

 

Янка Христова Хинкова

***

 

Пенка Стоянова Панайотова

***

 

     

Към предложението е приложен списък на хартиен носител и на електронен носител. Извършена е от „ИО" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, който отговаря на нормативните изисквания.

Зам. председател: Нурай Сали Мехмед-Бейзат

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 02.11.2016 в 21:41 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения