Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 87 – ПВР
Разград, 04.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на коалиция „ Калфин – Президент“ представлявана от Георги Седефчов Първанов чрез пълномощника Пламен Кирилов Томов като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2  от ИК и Решение № 3493-ПВР/ 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Разград

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на коалиция „Калфин – Президент“  представлявана от Георги Седефчов Първанов чрез пълномощника Пламен Кирилов Томов като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

Стефан Петков Димитров

***

Абелита Димитрова Христова

***

Румяна Василева Христова

***

Павлин Данаилов Недков

***

Тодор Йорданов Бобев

***

Ивайло Георгиев Терзиев

***

Светлин Димитров Стоилов

***

Илияна Александрова Тодорова

***

Александър Стефанов Димитров

***

Мирена Димитрова Давидкова

***

Петя Димитрова Митева

***

Вера Лъчезарова Христова-Стоилова

***

Милен Николов Михайлов

***

Емил Стефанов Дочев

***

Борислав Руменов Борисов

***

Дарина Атанасова Недкова

***

Цако Иванов Цаков

***

Никола Михайлов Колев

***

Стоянка Кирилова Колева

***

Кольо Стоянов Митев

***

Димитър Маринов Петков

***

Силвия Георгиева Терзиева

***

Анастасия Георгиева Михайлова

***

Младен Василев Даков

***

Петранка Тодорова Колева

***

Любен Йонков Калев

***

Младен Илиев Маринов

***

Станка Великова Николова

***

Румен Енчев Илиев

***

Александър Тодоров Александров

***

Младен Иванов Маринов

***

Петя Йорданова Томова

***

Мриета Пламенова Чилева

***

Красимира Пламенова Иванова

***

Цветан Николаев Цонев

***

Станислав Цветанов Николаев

***

Валентина Христова Цонева

***

Румяна Великова Димитрова

***

Милен Христов Христов

***

Калоян Младенов Петров

***

Стоянка Димитрова Влаева

***

Василка Анчева Терзиева

***

Стефка Росенова Георгиева

***

Богомил Петров Бонев

***

Ваня Илиева Петкова

***

Александър Руменов Енчев

***

Анатолий Атанасов Пенев

***

Георги Ангелов Георгиев

***

Надя Светославова Христова

***

Тодор Маринов Тодоров

***

Христо Вячеславов Христов

***

Светослав  Георгиев   Славов

***

Янислав Валериев   Прокопиев

***

Милен Георгиев  Илиев

***

Диана Димитрова  Братоева

***

Зехнур  Кадиров   Салиев

***

Стефан Димитров Стефанов

***

Иван Кръстев Иванов

***

Анчо Иванов Белчев

***

Христо Трифонов Терзиев

***

Цветалина Пенкова Терзиева

***

Стефка Стефанова Иванова

***

Веселин Иванов Стоянов

***

Диана Пенчева Жекова

***

Живко Йорданов Жеков

***

Енчо Величков Енчев

***

Веселинка Илиева Енчева

***

Владислав Росенов Величков

***

Мариела Петкова Богатинова

***

Албена Христова Иванова

***

Николай Петров  Иванов                                              

***

Силвия Стамиркова Стоилова

***

Хюсню Етем Ахмед

***

Зенун Неджати Якуб

***

Хасан Октаев Мустафов

***

Адем Мюзефер Адем

***

Ремизе Мустафова Абгьова

***

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 04.11.2016 в 21:16 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения