Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 93 – ПВР
Разград, 04.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на ПП ГЕРБ представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Виолета Иванова Тодорова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2  от ИК и Решение № 3493-ПВР/ 15.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Разград

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на ПП ГЕРБ представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Виолета Иванова Тодорова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Бахтиер Али Сали

***

2

Анна Младенова Емилова

***

3

Синан Ахмедов Мусов

***

4

Хамиде Айдън Събева

***

5

Мелиха Февзи Ахмед

***

6

Ружди Юзеир Салим

***

7

Гюлтен Басри Ахмед

***

8

Салиха Басри Османова

***

9

Сюзан Ниязи Назиф

***

10

Жюлвер Мухсин Ибрям

***

11

Раджия Мехмед Али

***

12

Илиян Асенов Антонов

***

13

Зейнеб Тефикова Мустафова

***

14

Бедиха Бейти Мюсял

***

15

Сибел Нермин Джелил

***

16

Нуртен Ахмед Мехмед

***

17

Васвие Ахмедова Фийзиева

***

18

Надие Ниязи Мустафа

***

19

Левен Асенов Асенов

***

20

Еркал Рушан Исмаил

***

21

Стефка Маринова Илиева

***

22

Адем Осман Исмаил

***

23

Ревасие Хадми Илияз

***

24

Седат Февзи Насим

***

25

Ерхан Селим Осман

***

26

Ерджан Рушуд Рушуд

***

27

Стойка Димова Димитрова

***

28

Халюк Хюсеин Хюсеин

***

29

Емин Шабан Емин

***

30

Реджеб Мехмед Исмаил

***

31

Християн Иванов Христов

***

32

Синан Кадиров Мюстеджебов

***

33

Сезер Ахмед Юмер

***

34

Аднан Ридван Мехмед

***

35

Ялчън Алиосманов Мехмедалиев

***

36

Бирджан Бехчет Шефкет

***

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 04.11.2016 в 21:28 часа

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения