Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Мирослава Стойчева Кацарова-Цочева01/ 25.10.2016
Елка Александрова Неделчева02/ 25.10.2016
Стоян Димитров Ненчев03/ 25.10.2016
Добринка Иванова Монева04/ 25.10.2016
Венелин Димитров Узунов05/ 25.10.2016
Цеко Костадинов Цеков06/ 25.10.2016
Желязка Маркова Димитрова07/ 25.10.2016
Савина Миткова Ангелова08/ 25.10.2016
Добрин Младенов Добрев09/ 25.10.2016
Любомир Асенов Райчев10/ 25.10.2016
Илия Христов Илиев11/ 25.10.2016
Таня Петрова Тодорова12/ 25.10.2016
Петя Ангелова Петкова13/ 25.10.2016
Анулиран14/ 25.10.2016
Анулиран15/ 25.10.2016
Венета Станчева Илиева - Стоянова16/ 25.10.2016
Бонка Георгиева Цакова17/ 25.10.2016
Светослав Христов Неделчев18/ 25.10.2016
Цеци Добрева Бенонова-Ненчева19/ 25.10.2016
Ивелин Георгиев Илиев20/ 25.10.2016
Татяна Борисова Димитрова23/ 25.10.2016
Веска Нинова Димитрова22/ 25.10.2016
Димитричка Кънчева Добрева24/ 25.10.2016
Росица Димитрова Атанасова25/ 25.10.2016
Катя Николова Стойчева26/ 25.10.2016
Йорданка Пенева Йорданова27/ 25.10.2016
Милка Драгнева Арачева28/ 25.10.2016
Маринка Кирилова Тодорова29/ 25.10.2016
Иринка Иванова Методиева30/ 25.10.2016
Рена Петрова Ганчева31/ 25.10.2016
Станка ГеоргиеваБайчева32/ 25.10.2016
Иван Стоянов Белчев33/ 25.10.2016
Христина Иванова Дучева34/ 25.10.2016
Павлина Цанкова Йотова35/ 25.10.2016
Мариана Енева Борисова36/ 25.10.2016
Нели Христова Хараламбиева37/ 25.10.2016
Павлина Тодорова Николаева38/ 25.10.2016
Харизан Асенов Фуртнаджиев39/ 25.10.2016
Милен Иванов Маринов40/ 25.10.2016
Пенка Стефанова Петрова41/ 25.10.2016
Недка Славова Иванова42/ 25.10.2016
Себат Басри Тусчу44/ 25.10.2016
Анулиран45/ 25.10.2016
Величка Найденова Александрова46/ 25.10.2016
Янка Стоянова Йорданова47/ 25.10.2016
Пенка Добринова Русева48/ 25.10.2016
Галя Лазарова Георгиева49/ 25.10.2016
Красимир Георгиев Тодоров50/ 25.10.2016
Петя Иванова Тодорова51/ 26.10.2016
Василка Георгиева Трифонова54/ 27.10.2016
Сузана Асенова Алекова55/ 27.10.2016
Веселина Милушева Стефанова52/ 27.10.2016
Румяна Русева Богословова-Коеджикова57/ 27.10.2016
Анулиран01/ 26.10.2016
Ангелина Маринова Тодорова02/ 26.10.2016
Бисерка Станчева Митева03/ 26.10.2016
Анулиран04/ 26.10.2016
Анулиран05/ 26.10.2016
Анулиран06/ 26.10.2016
Ивайло Богданов Борисов07/ 26.10.2016
Анулиран08/ 26.10.2016
Анулиран09/ 26.10.2016
Иван Георгиев Петров10/ 26.10.2016
Анулиран11/ 26.10.2016
Фильо Георгиев Филев12/ 26.10.2016
Илийка Димитрова Стоянова13/ 26.10.2016
Анулиран14/ 26.10.2016
Койчо Костадинов Койчев15/ 26.10.2016
Костадина Петрова Добрева16/ 26.10.2016
Красимир Рачев Колев17/ 26.10.2016
Милка Асенова Терзиева18/ 26.10.2016
Анулиран19/ 26.10.2016
Анулиран20/ 26.10.2016
Надежда Жекова Мичева21/ 26.10.2016
Анулиран22/ 26.10.2016
Анулиран23/ 26.10.2016
Надежда Иванова Йорданова24/ 26.10.2016
Анулиран25/ 26.10.2016
Анулиран26/ 26.10.2016
Пламка Димитрова Цветкова27/ 26.10.2016
Румяна Петкова Ангелова28/ 26.10.2016
Светла Венкова Пенчева29/ 26.10.2016
Светла Христова Иванова30/ 26.10.2016
Анулиран31/ 26.10.2016
Анулиран32/ 26.10.2016
Христо Василев Антонов33/ 26.10.2016
Цена Дончева Стефанова34/ 26.10.2016
Янка Великова Несторова35/ 26.10.2016
Деян Йорданов Йорданов01/ 27.10.2016
Мариян Деянов Йорданов02/ 27.10.2016
Анулиран03/ 27.10.2016
Пенчо Великов Илиев04/ 27.10.2016
Денка Кирилова Йорданова05/ 27.10.2016
Йорданка Панева Христова06/ 27.10.2016
Хинко Найденов Късов07/ 27.10.2016
Ивайло Красимиров Иванов08/ 27.10.2016
Тодор Кирилов Тодоров09/ 27.10.2016
Иван Йорданов Иванов01/27.10.2016
Дона ИвановаРадева02/27.10.2016
Ридван Зенунов Алиев03/ 27.10.2016
Мирчо Стоянов Славов04/27.10.2016
Снежана Кирилова Стефанова05/27.10.2016
Руси Димитров Русев06/27.10.2016
Рада Иванова Щерева07/ 27.10.2016
Стоянка Василева Вълева08/ 27.10.2016
Ботьо Иванов Ботев09/27.10.2016
Петранка Илиева Михайлова10/ 27.10.2016
Никола Стойнев Георгиев11/27.10.2016
Сава Ноев Иванов12/27.10.2016
Ариф Алиев Атипов13/ 27.10.2016
Стоян Николов Ников14/27.10.2016
Петър Филипов Христов15/27.10.2016
Муса Велиев Дурльов16/27.10.2016
Антоан Светославов Верадинов17/ 27.10.2016
Сабри Мусов Дурльов18/ 27.10.2016
Красимир Николов Костов19/27.10.2016
Андон Йорданов Мичев20/ 27.10.2016
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ01/ 28.10.2016
ГИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА02/ 28.10.2016
ВАЛЕНТИНА КЪНЧЕВА СЛАВЧЕВА03/ 28.10.2016
АТАНАСКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА04/ 28.10.2016
РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ05/ 28.10.2016
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА06/ 28.10.2016
АНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА07/ 28.10.2016
ЦВЕТАН СТАНЧЕВ ПРОДАНОВ08/ 28.10.2016
АТАНАС СПАСОВ АТАНАСОВ09/ 28.10.2016
НАЗМИ ЮНУЗ ЮНУЗ10/ 28.10.2016
ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА11/ 28.10.2016
НАКО ВЛАДИМИРОВ НАКОВ12/ 28.10.2016
ВЕСЕЛИНА ЙОЗОВА РАДЕВА13/ 28.10.2016
ПЕНКА ИВАНОВА МАРКОВА14/ 28.10.2016
Георги Иванов Георгиев01/ 28.10.2016
Дарин Борисов Минков02/ 28.10.2016
Евгени Иванов Манчев03/ 28.10.2016
Иван Минчев Вълчев04/ 28.10.2016
Милчо Петков Петров05/ 28.10.2016
Младен Стоянов Господинов06/ 28.10.2016
Несим Абдулов Томашев07/ 28.10.2016
Сашко Първанов Алипиев08/ 28.10.2016
Цоньо Димитров Русев09/ 28.10.2016
Тодор Атанасов Атанасов10/ 28.10.2016
Ангел Герасимов Атанасов11/ 28.10.2016
Валентин Спасов Вълчев12/ 28.10.2016
Гюнтер Салиев Сеферов13/ 28.10.2016
Димитър Тицов Георгиев14/ 28.10.2016
Деян Генчев Венков15/ 28.10.2016
Найден Стоянов Димитров16/ 28.10.2016
Ивелин Димитров Йорданов36/ 31.10.2016
Анулиран37/ 31.10.2016
Анулиран38/ 31.10.2016
Йордан Цанков Йорданов39/ 31.10.2016
Анулиран40/ 31.10.2016
Иван Симеонов Иванов41/ 31.10.2016
Татяна Миланова Йорданова42/ 31.10.2016
Димитър Иванов Минков10/ 31.10.2016
Николинка Колева Атанасова11/ 31.10.2016
Милко Стоянов Димитров01/ 01.11.2016
Стайко Димитров Стайков02/01.11.2016
Емил Иванов Тихов03/01.11.2016
Пламен Станчев Петров04/ 01.11.2016
Койчо Колев Кавръков05/ 01.11.2016
Велико Пасев Панайотов06/ 01.11.2016
Любка Иванова Терзиева07/01.11.2016
Кина Стефанова Стоянова08/ 01.11.2016
Марийка Йосифова Неделчева09/ 01.11.2016
Денка Маркова Петрова10/ 01.11.2016
Йорданка Иванова Шопова11/ 01.11.2016
Атанаска Николова Атанасова12/ 01.11.2016
Ангел Николов Николов13/ 01.11.2016
Славка Димитрова Маноилова14/ 01.11.2016
Николинка Недева Николова15/ 01.11.2016
Ивалина Столилова Стайкова16/ 01.11.2016
Стилиан Михайлов Стайков17/ 01.11.2016
Иван МихайловСтайков18/ 01.11.2016
Георги Георгиев Вълев19/ 01.11.2016
Анета Христова Маринова20/ 01.11.2016
Маринка Добрева Йорданова21/ 01.11.2016
Галина Минчева Михайлова23/ 01.11.2016
Стоян Георгиев Недков22/ 01.11.2016
Добринка Панайотова Христова24/ 01.11.2016
Мария Николова Иванова25/ 01.11.2016
Стоянка Тодорова Нейчева-Митева26/ 01.11.2016
Валентина Ганчева Паскалева27/ 01.11.2016
Красимир Йорданов Керанов28/ 01.11.2016
Митко Валентинов Николов29/ 01.11.2016
Добри Тодоров Тодоров30/ 01.11.2016
Стою Георгиев Стоев31/ 01.11.2016
Милка Здравкова Илиева32/ 01.11.2016
Аспарух Цонев Христов33/ 01.11.2016
Христинка Милева Цачева34/ 01.11.2016
Анулиран35/ 01.11.2016
Надежда Николова Вълева36/ 01.11.2016
Георги Пламенов Деков37/ 01.11.2016
Пена Колева Пенчева№ 35/01.11.2016г.
Станка Анчева Маринова12/ 10.11.2016
Георги Христов Донев58/ 09.11.2016
Несрин Хюсеин Хасан59/ 09.11.2016
Хриса Цонева Гамишева60/ 09.11.2016
Михаил Илиев Михайлов61/ 09.11.2016
Милко Василев Кузманов62/ 09.11.2016
Владимир Цветанов Вълов63/ 09.11.2016
Евтим Борисов Евтимов64/ 09.11.2016
Радка Василева Пенчева65/ 09.11.2016
Георги Стефков Георгиев66/ 09.11.2016
Михаил Стоянов Драгнев67/ 09.11.2016
Недялка Савова Манева68/ 09.11.2016
Любка Павлова Петрова69/ 09.11.2016
Станка Радославова Варчева70/ 09.11.2016
Хюсмен Сюлейманов Хюсменов71/ 09.11.2016
Камен Димитров Воденичаров72/ 09.11.2016
Мария Митева Драгнева73/ 09.11.2016
Йорданка Стойчева Андреева74/ 09.11.2016
Шукрие Хасанова Хакъ43/10.11.2016
Бюлент Сабриев Салиев44/10.11.2016
Зеки Бедриев Сеидов45/10.11.2016
Федаим Хюсеинов Халилов46/10.11.2016
Сабри Назиф Вейсал47/10.11.2016
Сезгин Акифов Федаилов48/10.11.2016
Хюсеин Алиев Тахиров49/10.11.2016
Онур Гюрселов Зайкъров50/10.11.2016
Бехнур Бейтиев Селяйдинов51/10.11.2016
Зюлкюф Хамза Зюлкюф52/10.11.2016
Севил Сейфидин Али53/10.11.2016
Фахри Мехмед Мюзекя54/10.11.2016

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения