ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Татяна Вальова НедковаЗ-17/ 01.11.2016г.
Грациел Димитров ХаладжовЗ-18/ 01.11.2016г.
Марияна Димитрова ЛазароваЗ-19/ 01.11.2016г.
Мария Сейкова СпасоваЗ-20/ 01.11.2016г.
Ценка Костадинова ЧакъроваЗ-21/ 01.11.2016г.
Елиман Адемов Ибрямов№001/01.11.2016г
Румяна Георгиева Костадинова№002/01.11.2016г
Мехмед Мустафов Бичков№003/01.11.2016г
Ниязи Мехмедов Ниязиев№004/01.11.2016г
Данчо Маринов Йонков№005/01.11.2016г
Исмет Билялов Црънгалов№006/01.11.2016г
Мехмед Мустафов Капустрев№007/01.11.2016г
Джемал Мустафов Палов№008/01.11.2016г
Мюмюн Рафи Читрак№009/01.11.2016г
Салих Сабри Дурали№010/01.11.2016г
Али Мустафов Палов№011/01.11.2016г
Туркие Ахмедова Кунгьова№012/01.11.2016г
Нурие Тефикова Црънгалова№013/01.11.2016г
Асан Меджитов Хойров№014/01.11.2016г
Халил Сали Халил№001/02.11.2016 г.
Николай Тодоров Николов№002/02.11.2016 г.
Пламен Василев Патриков№003/02.11.2016 г.
Росица Цветанова Митева№004/02.11.2016 г.
Венелин Данчев Вутов№005/02.11.2016 г.
Венцислав Великов Тодоров№006/02.11.2016 г.
Метин Руфи Шефкет№007/02.11.2016 г.
Виолета Тодорова Дойчева№008/02.11.2016 г.
Гюрай Рахми Ахмед№009/02.11.2016 г.
Синан Ружди Селим№010/02.11.2016 г.
Мехмед Рамис Хасан№011/02.11.2016 г.
Никола Петков Николов№012/02.11.2016 г.
Християн Маринов Хинчев01/ 02.11.2016г.
Димитър Христов Димитров02/ 02.11.2016г.
Радка Николаева ВеликоваПК-18/02.11.2016г.
Светлана Маринова ПетковаПК-19/02.11.2016г.
Сашко Цонев МинковПК-20/02.11.2016г.
Анатоли Димитров АнтоновПК-21/02.11.2016г.
Душка Иванова ПетроваПК-22/02.11.2016г.
Реджеб Реджеб ЕмурлаПК-23/02.11.2016г.
Игнат Иванов КириловПК-24/02.11.2016г.
Илия Петров БорисовПК-25/02.11.2016г.
Николай Костов ИвановПК-26/02.11.2016г.
Осман Хюсеин АлиосманПК-27/02.11.2016г.
Севджан Идризов ШабановПК-28/02.11.2016г.
Нуридин Акифов ХасановПК-29/02.11.2016г.
Бейзат Хасанов ХасановПК-30/02.11.2016г.
Джахид Хюсеинов МухаремовПК-31/02.11.2016г.
Нериман Шабан ХасанПК-32/02.11.2016г.
Бейхан Бедриев ЕфраимовПК-33/02.11.2016г.
Илхан Ибрямов МехмедовПК-34/02.11.2016г.
Октай Ахмедов ВахвиевПК-35/02.11.2016г.
Абил Исмаил АхмедПК-36/02.11.2016г.
Марийка Костова МирчеваПК-37/02.11.2016г.
Шерифе Ахмедова АхмедоваПК-38/02.11.2016г.
Ивайло Маринов ПашовПК-39/02.11.2016г.
Юзджан Сезгинов ЗекериевПК-40/02.11.2016г.
Шюкрю Юмер ЮмерПК-41/02.11.2016г.
Радослав Александров ДимитровПК-42/02.11.2016г.
Ервин Хайриев ЯкубовПК-43/02.11.2016г.
Йордан Тодоров ЙордановПК-44/02.11.2016г.
Мехмед Шюкри ТаирПК-45/02.11.2016г.
Юмюн Мустафа КадирПК-46/02.11.2016г.
Сали Мехмед СалиПК-47/02.11.2016г.
Незахат Сейфидин ИдризПК-48/02.11.2016г.
Севгюзел Хашим АхмедоваПК-49/02.11.2016г.
Айдън Ахмед Мехмед№ П-01/5.11.2016
Али Мехмед Яхя№ П-02/5.11.2016
Елка Димитрова Савова№ П-03/5.11.2016
Мехмед Ахмед Мустафа№ П-04/5.11.2016
Нако Георгиев Наков№ П-05/5.11.2016
Сали Ебазер Муталиб№ П-06/5.11.2016
Теодора Петрова Хюсеин№ П -07/5.11.2016
Мита Митева Василева№ П- 08/5.11.2016
Юджел Хасан Сали№ П -09/5.11.2016
Михаил Парашкевов Тодоров№ 555 / 03.11.2016 г.
Анулиран№ 556 / 03.11.2016 г.
Мариан Пламенов Иванов№ 557 / 03.11.2016 г.
Йордан Станчев Йорданов№ 558 / 03.11.2016 г.
Матьо Иванов Коцев№ 559 / 03.11.2016 г
Наско Стоилов Анастасов№ 560/ 03.11.2016 г
Валентина Маркова Френкева-Белчева№ 561/ 03.11.2016 г
Иван Събев Маринов№ 562/ 03.11.2016 г
Галина Милкова Георгиева-Маринова№ 563/ 03.11.2016 г
Надежда Радославова Димитрова№ 564/ 03.11.2016 г
Галин Пенчев Парашкевов№ 565/ 03.11.2016 г
Анулиран№ 566/ 03.11.2016 г
Анулиран№ 567/ 03.11.2016 г
Гюлвер Исмаил Хасан№ 569/ 03.11.2016 г
Мирена Енева Симова№ 570/03.11.2016 г
Диана Георгиева Петрова№ 571/ 03.11.2016 г
Радостина Цветанова Иванова№ 572/ 04.11.2016 г
Света Красимирова Маринова№ 573/ 04.11.2016 г
Андрей Свиленов Иванов№ 574/ 04.11.2016 г
Анулиран№ 575/ 04.11.2016 г
Фаик Джеват Фаик16/11.11.2016
Кямил Сами Шериф17/11.11.2016
Рушен Хюсмен Тефик013/11.11.2016
Севгин Джеват Халил014/11.11.2016
Бисер Йосифов Исаков015/11.11.2016

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения