Инициативен комитет представляван от Станислав Тодоров Трифонов

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ненчо Стоянов Москов1/01.11.2016
Стоян Ненчев Москов2/01.11.2016
Деница Ненчева Москова3/01.11.2016
Екатерина Алексиева Николова4/01.11.2016
Пенка Янкова Досева5/01.11.2016
Станка Иванова Петкова6/01.11.2016
Стефан Генчев Ненов7/01.11.2016
Пенка Христова Ганева8/01.11.2016
Мария Иванова Ненова9/01.11.2016
Спас Стефанов Спасов10/01.11.2016
Тодор Сейков Иванов11/01.11.2016
Любомир Спасов Стефанов12/01.11.2016
Ивайло Стефанов Генчев13/01.11.2016
Ралица Стоянова Недкова14/01.11.2016
Костадин Зарчев Захариев15/01.11.2016
Иван Стоилов Иванов16/01.11.2016
Иван Колев Иванoв17/01.11.2016
Милан Красимиров Георгиев18/01.11.2016
Милена Драгомирова Тодорова19/01.11.2016
Велко Радомиров Александров20/01.11.2016
Ивелин Христов Иванов21/01.11.2016
Цветан Тодоров Драголов22/01.11.2016
Митко Иванов Георгиев23/01.11.2016
Адриан Анатолиев Асенов24/01.11.2016
Снежана Цонева Гичева25/01.11.2016
Анна Данева Гичева26/01.11.2016
Даньо Иванов Гичев27/01.11.2016
Петя Енчева Петрова28/01.11.2016
Лилия Стефанова Банкова29/01.11.2016
Пенка Георгиева Димитрова30/01.11.2016
Иванка Стоянова Иванова31/01.11.2016
Мария Николова Гинкова32/01.11.2016
Мартин Василев Капралов33/01.11.2016
Станислав Валев Стефанов34/01.11.2016
Деян Димитров Николов35/01.11.2016
Станимир Петков Стоилов36/01.11.2016
Георги Петков Недялков37/01.11.2016
Ивелина Георгиева Николова38/01.11.2016
Петко Стоилов Петков39/01.11.2016
Валя Стефанова Петкова40/01.11.2016
Йоана Николаева Атанасова41/01.11.2016
Огнян Христов Хинов42/01.11.2016
Бойка Тодорова Обрешкова43/01.11.2016
Милка Тодорова Стоянова44/01.11.2016
Елка Тодорова Йовчева45/01.11.2016
Ради Пенчев Радев46/01.11.2016
Радка Василева Пенчева47/01.11.2016
Кинка Трифонова Симеонова48/01.11.2016
Петър Митев Симеонов49/01.11.2016
Иван Тодоров Иванов50/01.11.2016
Латин Асенов Огнянов51/01.11.2016
Анжела Матеева Дякова52/01.11.2016
Анастас Йорданов Вангелов53/01.11.2016
Венцеслав Николаев Кочанов54/01.11.2016
Мария Коева Георгиева55/01.11.2016
Цанка Владимирова Тодорова56/01.11.2016
Румен Русев Тодоров57/01.11.2016
Бедиха Басриева Мутиш58/01.11.2016
Мерих Адемов Адемов59/01.11.2016
Юсуф Дженгиз Юсуф60/01.11.2016
Седат Мехди Адил61/01.11.2016
Петя Христова Маринова62/01.11.2016
Тодор Георгиев Дюлгеров63/01.11.2016
Мартин Красимиров Петров65/01.11.2016
Николай Георгиев Кочанов66/01.11.2016
Йордан Димитров Венков67/01.11.2016
Илия Георгиев Илиев68/01.11.2016
Владимир Петров Иларионов69/01.11.2016
Снежанка Николова Стойкова70/01.11.2016
Никола Стойков Петров71/01.11.2016
Йорданка Христова Коцева72/01.11.2016
Роселина Иванова Тодорова73/01.11.2016
Магдалена Михайлова Огнянова74/01.11.2016
Радослав Димитров Миланов75/01.11.2016
Стоянка Дойнова Петрова76/01.11.2016
Светлин Цветалинов Стоянов77/01.11.2016
Лиляна Найденова Цонева78/01.11.2016
Драгомира Стоянова Димова80/01.11.2016
Октай Басри Мехмед81/01.11.2016
Богданка Алексиева Христова82/01.11.2016
Цветан Димитров Димитров83/01.11.2016
Цена Иванова Стоянова84/01.11.2016
Даринка Георгиева Димитрова85/01.11.2016
Ивелин Кръстев Данов86/01.11.2016
Виктор Пенков Костадинов87/01.11.2016
Боян Кирилов Сотиров88/01.11.2016
Росица Илиева Станева89/01.11.2016
Цонка Николаева Русева90/01.11.2016
Пена Николова Пеева91/01.11.2016
Антоанета Николаева Антонова92/01.11.2016
Даниела Иванова Тодорова93/01.11.2016
Петко Митев Пенков94/01.11.2016
Пламен Колев Господинов95/01.11.2016
Мариан Петров Георгиев96/01.11.2016
Иво Марианов Петров97/01.11.2016
Галина Върбанова Гоцева98/01.11.2016
Калина Пенева Пенева99/01.11.2016
Виолета Стефанова Витанова100/01.11.2016
Георги Стефков Георгиев101/01.11.2016
Мустафа Османов Мустафов102/01.11.2016
Мюшюде Ибрямова Мустафова103/01.11.2016
Пенка Христова Тодорова104/01.11.2016
Пламен Евгениев Първанов105/01.11.2016
Цони Цонев Цонев106/01.11.2016
Кремена Миланова Кочанова107/01.11.2016
Евгения Петрова Кочанова108/01.11.2016
Мюрвет Рамаданова Маджунджиева109/01.11.2016
Илина Хинкова Кръстева110/01.11.2016
Веселина Петрова Петрова111/01.11.2016
Борислав Младенов Богданов64/01.11.2016
Росица Иванова Благьова79/01.11.2016
Иванина Георгиева Гетова112/02.11.2016
Стоянка Илиева Иванова113/02.11.2016
Мариян Иванов Петров114/02.11.2016
Жана Георгиева Димитрова115/02.11.2016
Лъчезар Първанов Лазаров116/02.11.2016

Календар

Решения

  • № 147 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 273/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 15/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Стоян Димитров Ненчев преупълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова относно отказ за предоставяне на заверено копие от секционния протокол.

  • № 146 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. №272/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 14/13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Атанас Дочев – застъпник на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, навеждаща нарушение при регистрация на застъпници в с. Драгомъж и с. Свещари община Исперих, изразяващо се в това, че лица регистрирани за застъпници са кметове на кметства на с. Драгомъж и с. Свещари, община Исперих.

  • № 145 – ПВР / 13.11.2016

    относно: Получена жалба с вх. № 270/ 13.11.2016 г. от регистъра на РИК - Разград и вх. № 12/ 13.11.2016 г. от регистър жалби на РИК – Разград от Добрин Младенов Добрев в качеството на член на Инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова гр. Разград за нарушение в СИК № 16 гр. Кубрат за извършване на незаконна предизборна агитация от представители на ПП ГЕРБ изразяваща се във разлепени агитационни материали.

всички решения