Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 01-ПВР/НС
Разград, 25.09.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на член от Комисията относно маркиране на печатите на РИК-Разград

Със свое Решение № 567-ПВР/НС от 21 септември 2021 г., ЦИК е определила реквизитите, начина на защита и броя на печатите на районните избирателни комисии. Съгласно раздел І-ви, т.3 от същото решение в задължение на всяка районна избирателна комисия е в нейното първо заседание с решение да определи член от Комисията, който заедно с Председателя да маркират по уникален начин предоставените й печати, за което да състави съответния Протокол, подписан от нейните членове, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

След направените разисквания, РИК-Разград определи - Любица Иванова Бочева, който заедно с Председателя да маркират по уникален начин трите печата на Комисията.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и раздел І-ви, т.3 от Решение № 567-ПВР/НС от 21 септември 2021 г. на ЦИК, РИК-Разград,

 

РЕШИ:

 

Определя Любица Иванова Бочева – член на РИК-Разград да извърши съвместно с Председателя на маркиране по уникален начин на печатите на Комисията, за което да се състави съответния Протокол.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 25.09.2021 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения