21.11.2021

Съобщение

Избирателния ден в 18 МИР Разградски е приключил в 20:23 часа.

21.11.2021

Съобщение

В 7 часа изборният ден във всички секции на територията на област Разград е започнал благополучно

20.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 20.11.2021 г. /събота/ от 20:00 ч.

19.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 19.11.2021 г. /петък/ от 17:30 ч.

16.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 16.11.2021 г. /вторник/ от 17:30 ч.

14.11.2021

Съобщение

Изборния ден във всички секции на територията на Област Разград приключи в 20:23 часа.

14.11.2021

Съобщение

В 7 часа изборният ден във всички секции на територията на област Разград е започнал благополучно

12.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 12.11.2021 г. /петък/ от 19:30 ч.

11.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 11.11.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

10.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 10.11.2021 г. /сряда/ от 17:30 ч.

09.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 09.11.2021 г. /вторник/ от 17:30 ч.

06.11.2021

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Районна избирателна комисия – Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

 

Община Разград:

В изпълнение на Решение № 764-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Разград е създала организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 08.11.2021 г.

до 12.11.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 13.11.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 14.11.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител.

 

Община Завет:

Общинска администрация гр. Завет е създала организация за транспортиране в деня на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със Заповед № УД-02-09-329 от 16.09.2021 г. на Кмета на Община Завет, се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях.

Осигурен е транспорт за предвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

на 13.11.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 9:00 ч. до 16:00 ч

на 14.11.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 8:00 ч. до 16:00 ч.

 или на място: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 (сградата на общинската администрация) в по – горе посочения времеви график.

 

Община Исперих:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14.11.2021 г. в Община Исперих е създадена организация за подпомагане в изборния ден на избирателите с физически и зрителни увреждания.

Нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 14.11.2021 год., както следва:

Дата

Телефон в гр. Исперих

Часдо 14.11.2021 г. вкл.

08431/46-14
08431/36-48
0884 598414
0884 598440

от 09:00 ч. до 12:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч.

от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Заявителите трябва да посочат адреса си, от който да бъдат взети, номерът на секцията, в която ще гласуват и дали се придвижват с инвалидна количка.

 

Община Кубрат:

В изпълнение на Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Кубрат е създала организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

Дата

Телефон за връзка

Час

До 13.11.2021 г.

включително

през работните

дни

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 14.11.2021 г

0848 72020

07:00 ч. – 19:00 ч.

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

- адреса, от който да бъдат взети;

- номера на секцията, в която ще гласуват;

- дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин:

Община Лозница – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021 г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

 

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021г., Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки, както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

от 08.11.2021 г.

до 12.11.2021 г. включително

08424 23 16

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 13.11.2021 г.

08424 23 16

от 9:00 ч. до 17:00 ч.

на 14.11.2021 г.

08424 23 16

от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

 

05.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 05.11.2021 г. /петък/ от 17:30 ч.

05.11.2021

На вниманието на членовете на СИК

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Президентски и Парламентарни избори на 14.11.2021 г. и в изпълнение на Договор №  34/01.10.2021 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучения на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 18 – гр. Разград  

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 08.11.2021 г. (понеделник)

Час: 17:30 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting - Инструкция за работа

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашите обучители:

Николай Буков - Обучител

Тел.: + 359 888 188 998

Ел. поща: [email protected]

 

2. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 18 – гр. Разград  

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 09.11.2021 г. (вторник)

Час: 17:30 ч.

Времетраене: 40 мин

Линк към обучителната он-лайн среща:

 Microsoft Teams meeting - Инструкция за работа

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашите обучители:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

02.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 03.11.2021 г. /сряда/ от 16:00ч.

02.11.2021

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА И РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СУЕМГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 18 МИР – РАЗГРАДСКИ

 

Община Исперих

Населено място

място

ден

час

с. Йонково

Пред кметството

02.11.2021 г. /вторник/

от 09:30 до 11:00 ч.

с. Малко Йонково

Пред кметството

02.11.2021 г. /вторник/

от 11:15 до 12:15 ч.

с. Лудогорци

Пред кметството

02.11.2021 г. /вторник/

от 12:20 до 14:15 ч.

с. Голям Поровец

Пред кметството

02.11.2021 г. /вторник/

от 14:30 до 16:30 ч.

с. Лъвино

Пред кметството

03.11.2021 г. /сряда/

от 09:00 до 11:00 ч.

с. Подайва

Пред кметството

03.11.2021 г. /сряда/

от 11:15 до 13:15 ч.

с. Китанчево

Пред кметството

03.11.2021 г. /сряда/

от 13:30 до 15:30 ч.

с. Тодорово

Пред кметството

03.11.2021 г. /сряда/

от 15:50 до 17:00 ч.

с. Вазово

Пред кметството

04.11.2021 г. /четвъртък/

от 10:00 до 12:00 ч.

гр. Исперих

Пред община Исперих

04.11.2021 г. /четвъртък/

от 12:00 до 16:30 ч.

 

Община Завет

Населено място

място

ден

час

с. Веселец

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 09:00 до 12:00 ч.

с. Иван Шишманово

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 13:00 до 15:00 ч.

с. Острово

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 09:00 до 12:00 ч.

с. Прелез

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 12:30 до 14:00 ч.

гр. Завет

Читалище

06.11.2021 г. /събота/

от 09:00 до 12:00 ч.

с. Брестовене

Кметство

08.11.2021 г. /понеделник/

от 09:00 до 11:00 ч.

с. Сушево

Кметство

08.11.2021 г. /понеделник/

от 11:30 до 13:30 ч.

 

Община Лозница

Населено място

място

ден

час

с. Синя вода

Кметство

30.10.2021 г. /събота/

от 09:00 до 10:30 ч.

гр. Лозница

Червената зала

30.10.2021 г. /събота/

от 10:30 до 12:30 ч.

с. Бели Лом

Кметство

30.10.2021 г. /събота/

от 13:00 до 14:30 ч.

с. Веселина

Кметство

30.10.2021 г. /събота/

от 15:00 до 16:30 ч.

с. Чудомир

Кметство

02.11.2021 г. /сряда/

от 09:00 до 10:30 ч.

с. Сейдол

Кметство

02.11.2021 г. /сряда/

от 11:00 до 12:30 ч.

с. Трапище

Кметство

02.11.2021 г. /сряда/

от 13:00 до 14:30 ч.

с. Ловско

Кметство

02.11.2021 г. /сряда/

от 15:00 до 16:30 ч.

с. Гороцвет

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 09:00 до 10:30 ч.

с. Студенец

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 11:00 до 12:30 ч.

с. Градина

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 13:00 до 14:30 ч.

с. Каменар

Кметство

05.11.2021 г. /петък/

от 15:00 до 16:30 ч.

 

Община Цар Калоян

Населено място

място

ден

час

гр. Цар Калоян

Пред Общината

03.11.2021 г. /сряда/

от 10:00 до 13:00 ч.

с. Езерче

Център

03.11.2021 г. /сряда/

от 13:10 до 15:10 ч.

 

Община Самуил

Населено място

място

ден

час

с. Желязковец

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 13:00 до 14:00 ч.

с. Богомилци

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 14:10 до 15:10 ч.

с. Хума

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 15:20 до 16:20 ч.

с. Кривица

Кметство

03.11.2021 г. /сряда/

от 16:30 до 17:30 ч.

с. Самуил

Община Самуил

06.11.2021 г. /събота/

от 09:00 до 11:00 ч.

с. Хърсово

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 11:10 до 12:10 ч.

с. Голяма вода

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 12:20 до 13:20 ч.

с. Богданци

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 13:30 до 14:30 ч.

с. Ножарово

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 14:40 до 15:40 ч.

с. Владимировци

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 15:50 до 16:50 ч.

с. Здравец

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 17:00 до 18:00 ч.

с. Пчелина

Кметство

06.11.2021 г. /събота/

от 18:10 до 19:10 ч.

 

Община Разград

Населено място

място

ден

час

с. Стражец

Кметство

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 10:00 до 11:00 ч.

с. Раковски

Кметство

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 11:15 до 12:45 ч.

с. Киченица

Кметство

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 13:00 до 14:00 ч.

с. Липник

Кметство

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 14:15 до 15:15 ч.

с. Дянково

Кметство

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 15:30 до 17:00 ч.

с. Гецово

Кметство

09.11.2021 г. /вторник/

от 10:00 до 11:30 ч.

с. Осенец

Кметство

09.11.2021 г. /вторник/

от 12:00 до 13:30 ч.

с. Ясеновец

Кметство

09.11.2021 г. /вторник/

от 14:00 до 15:30 ч.

с. Мортагоново

Кметство

09.11.2021 г. /вторник/

от 16:00 до 17:30 ч.

с. Радинград

Кметство

10.11.2021 г. /сряда/

от 10:00 до 11:00 ч.

гр. Разград

Община Разград

10.11.2021 г. /сряда/

от 11:30 до 16:00 ч.

с. Топчии

Кметство

11.11.2021 г. /четвъртък/

от 10:00 до 11:30 ч.

с. Благоево

Кметство

11.11.2021 г. /четвъртък/

от 12:00 до 13:30 ч.

с. Дряновец

Кметство

11.11.2021 г. /четвъртък/

от 14:00 до 15:30 ч.

 

Община Кубрат

Населено място

място

ден

час

гр. Кубрат

пл. „Възраждане“ пред Читалището

05.11.2021 г. /петък/

от 09:00 до 12:00 ч.

с. Задруга

Пред Кметството

05.11.2021 г. /петък/

от 13:00 до 14:30 ч.

с. Бисерци

На площада пред Читалището

05.11.2021 г. /петък/

от 15:00 до 17:00 ч.

с. Мъдрево

Пред Читалището

06.11.2021 г. /събота/

от 09:00 до 11:30 ч.

с. Севар

Пред Кметството

06.11.2021 г. /събота/

от 12:00 до 14:30 ч.

с. Беловец

Пред Кметството

06.11.2021 г. /събота/

от 15:00 до 17:00 ч.

с. Юпер

Пред Читалището

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 08:30 до 10:00 ч.

с. Звънарци

Пред Кметството

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 10:15 до 11:45 ч.

с. Божурово

Пред Читалището

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 12:00 до 13:30 ч.

с. Горичево

Пред Кметството

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 13:45 до 15:15 ч.

с. Точилари

Пред Кметството

08.11.2021 г.

/понеделник/

от 15:30 до 17:00 ч.

с. Сеслав

Пред Младежки клуб

09.11.2021 г. /вторник/

от 08:30 до 10:00 ч.

с. Равно

Пред Кметството

09.11.2021 г. /вторник/

от 10:15 до 11:45 ч.

гр. Кубрат

кв. Дряново, пред Пощата

09.11.2021 г. /вторник/

от 12:00 до 13:30 ч.

с. Савин

Пред Читалището

09.11.2021 г. /вторник/

от 13:45 до 15:15 ч.

с. Медовене

Пред Читалището

09.11.2021 г. /вторник/

от 15:30 до 17:00 ч.

 

01.11.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.11.2021 г. /понеделник/ от 17:30ч.

27.10.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 17:30ч.

25.10.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 17:30ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения